Thư Chung năm 2013 - Tân Phúc Âm Hóa

Định hướng đó và tinh thần của Năm Đức Tin cần được tiếp nối bằng nỗ lực “Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo”

Thư Chung năm 2002 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam: Thánh hoá Gia đình

07/12/2007
Nói đến gia đình Việt Nam, người ta nghĩ ngay tới một nề nếp gia phong rất gần gũi với giáo lý đức tin. Gia đình ấy coi chữ Hiếu ...

Thư Chung năm 2001 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam: Để họ được sống và sống dồi dào (Ga 10,10)

06/12/2007
Nhân dịp Năm Thánh 2000 và kỷ niệm một năm ban hành Tông huấn Giáo Hội tại Châu Á, chúng tôi đã nhắc nhở anh chị em về sứ mạng ...

Thư Chung năm 2000 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

04/12/2007
Việc thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam là bằng chứng Giáo Hội Việt Nam đã trưởng thành, đã sống và đang sống đức tin với lòng xác tín và ...

Thư Chung năm 1999 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

03/12/2007
Năm 2000 đang mở ra trước mắt chúng ta viễn tượng về một thế giới mới đầy hy vọng và lo âu. Hy vọng vì những thành tựu khoa học ...

Thư Chung năm 1998 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

02/12/2007
Anh chị em đã nghe nhiều về Hội Nghị này. Đây là một biến cố quan trọng cho lục địa Châu Á rộng lớn, vừa đa dạng về tôn giáo, ...

Thư Chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

01/12/2007
Kể từ lúc thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam vào năm 1960, và nhất là từ ngày nước nhà được thống nhất, chúng ta đều ước mong có cuộc ...

Thư Chung 2007 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam về Giáo dục Kitô giáo: Giáo dục hôm nay, Xã hội và Giáo hội ngày mai

01/12/2007
Mục đích của nền giáo dục Kitô giáo không chỉ là rèn luyện nhân cách con người thành hữu ích đối với bản thân, gia đình và xã hội, mà ...

LỊCH PHỤNG VỤ