Chủng Viện Giáo Tỉnh Hà Nội

Chủng Viện Giáo Tỉnh Huế

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 1 Mùa Chay, năm B

Tin Mừng theo thánh Marcô hôm nay chỉ nói về việc Chúa Giêsu bị ma quỉ cám dỗ. Tin Mừng hôm nay không nói cho chúng ta biết về việc Chúa bị cám dỗ như thế nào, ở đâu và bị cám dỗ về vấn đề gì.

Tình huynh muội trong đời tu

Năm cũ sắp hết, đây đó trong các cơ quan, đoàn thể, cộng đoàn tu trì xôn xao tiệc tất niên để nói lên rằng một năm nữa sắp qua. ...
LỊCH PHỤNG VỤ
AUDIO
NỐI KẾT