Video Thánh lễ tấn phong giám mục của Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Chính toà Giáo phận Thanh Hoá

27/06/2018
LỊCH PHỤNG VỤ