Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long chính thức nhận sứ vụ mục tử Giáo phận Vinh

13/02/2019
Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đã chính thức nhậm chức Giám mục Giáo phận Vinh trong Thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Chính tòa Xã Đoài lúc ...

Thánh lễ tạ ơn mừng ngày thành lập Giáo phận Hà Tĩnh và khởi đầu sứ vụ của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp

13/02/2019
Ngày 11.2.2019 là ngày chính thức công bố Quyết định thành lập giáo phận Hà Tĩnh, cũng là ngày Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp - vị Giám mục tiên ...


ĐTC Phanxicô thiết lập giáo phận Hà Tĩnh, bổ nhiệm Giám mục giáo phận Vinh và Hà Tĩnh

22/12/2018
– Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, P.S.S., Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hoá, làm Giám mục chính toà giáo phận ...

Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên chính thức nhận sứ vụ Tổng Giám mục tại Tổng Giáo phận Hà Nội

18/12/2018
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đã chính thức nhận chức Tổng Giám mục TGP Hà Nội trong Thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào ...LỊCH PHỤNG VỤ