Giáo điểm Thánh Phaolô - GP Mỹ Tho: Hạt giống Tin Mừng triển nở

15/05/2019
Thánh lễ giỗ thầy Pascal Võ Văn Việt và rửa tội cho 51 anh chị em dự tòng được cử hành lúc 10g ngày 12.05.2019 tại giáo điểm Thánh Phaolô, ...

Mgr. Marek Zalewski - Non-Resident Representative of the Holy See in Vietnam - celebrates Mass in English in the Cathedral of Saigon

30/09/2018
Mgr. Marek Zalewski - Non-Resident Representative of the Holy See in Vietnam - celebrates Mass in English in the Cathedral of Saigon on Sept 30,2018 at 9:30

Trực tuyến: Đức TGM Marek Zalewski dâng Thánh lễ tại NT Đức Bà Sài Gòn

29/09/2018
Trực tuyến: Đức TGM Marek Zalewski dâng Thánh lễ tại NT Đức Bà Sài Gòn vào lúc 17g30 thứ Bảy 29-9-2018

Bài nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski tại Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn

28/09/2018
Bài nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski tại Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn chiều 28-9-2018

Đức TGM Zalewski -Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam- thăm Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn

28/09/2018
Đức TGM Zalewski -Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam- thăm Tòa TGM Sài Gòn vào lúc 16g40 thứ Sáu 28.9.2018

ĐTGM Marek Zalewski thăm Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

28/09/2018
ĐTGM Marek Zalewski thăm Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh vào lúc 16g thứ Sáu 28/09/2018.
LỊCH PHỤNG VỤ