Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 19 Thường niên năm C

09/08/2019
"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ ...

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 18 Thường niên năm C

01/08/2019
"Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" (Lc 12, 20)

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 17 Thường niên năm C

23/07/2019
"Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho" (Lc 11, 10)

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 16 Thường niên năm C

16/07/2019
"Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10, 42)

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 15 Thường niên năm C

10/07/2019
"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình"

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 14 Thường niên năm C

02/07/2019
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về." (Lc 10,2)


Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - năm C

21/06/2019
Hãy cho biết trong Phúc âm Luca, phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra ở đâu, lúc nào? trong hoàn cảnh nào? Đọc Lc 9,1-12.


Nước Trời đã đến gần (15.6.2019 – Thứ Bảy tuần 10 Thường Niên)

14/06/2019
Lạy Chúa Giêsu, thế giới thật bao la mà vòng tay chúng con quá nhỏ. Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau mà tin tưởng lên đường, nhẹ nhàng và thanh thoát.
LỊCH PHỤNG VỤ