Ủy Ban Thánh Nhạc: Hội thảo toàn quốc lần thứ 44

11/05/2019
“Nhìn lại việc hát Tung hô Tin Mừng và Ca tiến lễ” là đề tài được linh mục Giuse Phạm Đình Ái, SSS trình bày trong buổi Hội thảo Thánh ...

Ban Phép lành Tòa Thánh trong Thánh lễ mở tay

15/01/2019
Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao ban hành ngày 05/11/1964 không còn hiệu lực, nghĩa là các linh mục mới thụ phong không còn ban Phép lành Tòa ...


Ngày 22 tháng Mười: Lễ Thánh Gioan Phaolô II

21/10/2018
Ngày 22 tháng Mười: Lễ Thánh Gioan Phaolô II

Ngày 11 tháng Mười: Lễ Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng

09/10/2018
Ngày 11 tháng 10: Lễ Thánh Gioan XXIII. Ủy ban Phụng tự thông báo bản văn Thánh lễ và Bài đọc trong cử hành lễ nhớ kính Thánh Gioan ...

Những nơi tử đạo và các chứng nhân cho niềm tin

16/08/2018
Tất cả 25 người đồng thanh kêu lên: “Không bao giờ chúng tôi đạp Thánh giá, dấu cứu rỗi chúng tôi. Chúng tôi thà chịu chết”.

Ðàng Thánh Giá theo chân các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

07/08/2018
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của chúng ta cũng đã không thoát khỏi cảnh bị đem ra tuyên án, chỉ vì đã tin vào Chúa và sống trọn đạo ...

Hát là hai lần cầu nguyện: Kinh Kính Mừng

26/07/2018
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Hát là hai lần cầu nguyện: Tôi thâm tín

26/07/2018
Tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần thiên phủ, dù hiện tại tương lai, hay quyền năng. Tôi thâm tín rằng dù là muôn chiều ...

Hát là hai lần cầu nguyện: Tôi vẫn trông cậy

25/07/2018
Khi lặng tiếng im hơi, và nhiều khi giận dỗi buống xuôi, cuộc đời tôi ở nơi Chúa mãi, cuộc đời tôi của Chúa muôn đời, cho đến muôn muôn ...
LỊCH PHỤNG VỤ