Nếu Thầy có thể (21.5.2018 – Thứ Hai Tuần 7 Thường Niên B)

20/05/2018
Ðức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi ...

Hãy nhận lấy Thánh Thần (20.5.2018 – Chúa nhật – Chúa Thánh Thần hiện xuống)

19/05/2018
Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng ...

Nước Hằng sống (19.5.2018 – Thứ Bảy, Vọng Lễ Hiện xuống)

18/05/2018
Ông Phêrô nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Ðức Giêsu đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, ...

Hãy theo Thầy (18.5.2018 – Thứ Sáu Tuần 7 Mùa Phục Sinh)

17/05/2018
Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. ...

Để họ được nên một (17.5.2018 – Thứ Năm Tuần 7 Mùa Phục Sinh)

16/05/2018
Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào ...

Xin Cha gìn giữ họ (16.5.2015 – Thứ Tư Tuần 7 Mùa Phục Sinh)

15/05/2018
Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để ...

Con cầu nguyện cho họ (15.5.2018 – Thứ Ba Tuần 7 Mùa Phục Sinh)

14/05/2018
Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ...

Chúa chọn ai (14.5.2018 – Thứ Hai: Thánh Matthia, tông đồ)

13/05/2018
“Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người; giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Đồ, chỗ Giuđa ...

Có Chúa cùng hoạt động (13.5.2018 – Chúa nhật 7 Phục sinh: Chúa Thăng thiên)

12/05/2018
Ðức Giêsu nói với mười một tông đồ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và ...

Chúa Cha yêu mến anh em (12.5.2018 – Thứ Bảy Tuần 6 Phục sinh)

11/05/2018
Đức Giêu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh ...
LỊCH PHỤNG VỤ