Cha mặc khải (17.7.2019 – Thứ Tư tuần 15 TN)

16/07/2019
Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau. Amen.

Không sám hối (16.7.2019 – Thứ Ba tuần 15 TN)

15/07/2019
Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con.

Không xứng với Thầy (15.7.2019 – Thứ Hai tuần 15 TN)

14/07/2019
Xin Chúa ngự trong con thật sống động, để không phải là con, mà là chính Ngài đang sống.


Anh em đừng sợ (13.7.2019 – Thứ Bảy tuần 14 TN)

12/07/2019
Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm cho tim con rướm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa.

Vì Danh Thầy (12.7.2019 – Thứ Sáu tuần 14 TN)

11/07/2019
Xin cho Thiên Chúa Cha được tôn vinh qua những việc tốt đẹp chúng con làm cho những người bé nhỏ.

Chúc bình an (11.7.2019 – Thứ Năm tuần 14 TN)

10/07/2019
“Điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính Ta”

Mười hai tông đồ (10.7.2019 – Thứ Tư tuần 14 TN)

09/07/2019
Xin Cha cho những cố gắng của chúng con sinh nhiều hoa trái. Amen.

Sai thợ ra gặt lúa (09.7.2019 – Thứ Ba tuần 14 TN)

08/07/2019
Cũng xin Cha gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con, thanh lọc bầu khí của trường học và xã hội, để tất cả trở thành những môi trường tốt giúp các bạn ...

Cầm lấy tay (08.7.2019 – Thứ Hai tuần 14 TN)

07/07/2019
Ước gì ngôi nhà đời chúng con được xây trên nền tảng vững chắc, đó là Lời Chúa, Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.
LỊCH PHỤNG VỤ