Đặt tên cho con trẻ (19.3.2018 – Thứ Hai: Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria)

18/03/2018
Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì ...

Hạt lúa trơ trọi (18.3.2018 – Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B)

17/03/2018
Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một ...

Ông này là Đấng Kitô (17.3.2018 – Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay)

16/03/2018
“Ðấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Ðavít và từ Bêlem, làng của ...

Giờ của Người chưa đến (16.3.2018 – Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay)

15/03/2018
“Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi đến từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Ðấng đã sai tôi là Ðấng chân thật. Các ông, ...

Chúa Cha làm chứng cho tôi (15.3.2018 – Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay)

14/03/2018
"Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông ...

Không thể làm gì tự mình (14.3.2018 – Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay)

13/03/2018
“Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha ...

Muốn trở nên lành mạnh (13.3.2018 – Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay)

12/03/2018
“Anh có muốn trở nên lành mạnh không?” Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, tôi không có người đem tôi xuống hồ, khi nước khuấy lên. Lúc tôi tới đó, thì ...

Con ông sống (12.3.2018 - Thứ Hai Tuần 4 Mùa Chay)

11/03/2018
Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức ...

Chuộng tối hơn sáng (11.3.2018 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm B)

10/03/2018
Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, ...

Tự hào và khinh người (10.3.2018 – Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay)

09/03/2018
Người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là ...