Sinh hoạt của Ủy ban Giáo dân

02/04/2009

Sinh hoạt của Ủy ban Giáo dân

Sinh hoạt của Ủy ban Giáo dân

WHĐ – Tiếp theo buổi họp ngày 9-1-2009 tại giáo xứ Thánh Tống Viết Bường (giáo hạt Phú Thọ, Tổng giáo phận TP. HCM) do Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu – Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam – chủ trì, cha Tổng Thư ký Giuse Tạ Huy Hoàng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt vào tối thứ Năm hằng tuần.

Các buổi sinh hoạt này quy tụ khoảng 20 tham dự viên, mục đích tạo mối dây liên lạc gắn bó thân tình, thúc đẩy và gia tăng sự hợp tác trong thi hành nhiệm vụ.

Trước mắt, nhiệm vụ của Ủy ban là chuẩn bị tổ chức phiên họp toàn quốc của Ủy ban Giáo dân (tháng 4/2009) và góp ý thực hiện bài viết về “Vai trò của người giáo dân trong Giáo hội Việt Nam 50 năm qua.”

 

LỊCH PHỤNG VỤ