ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh khai mạc và ban huấn từ - Ngày TGTTXH 53

04/06/2019

Đúng 8g00,ngày thứ Bảy 01-06-2019 Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chi Linh, Chủ tịch. HĐGMVN tuyên bố khai mạc, buổi Cử hành Ngày Thế Giới Truyền thông Xã Hội lần thứ 53.

LỊCH PHỤNG VỤ