Ý cầu nguyện tháng Tư của ĐGH: các bác sĩ và tình nguyện viên làm việc trong vùng có chiến tranh

12/04/2019

Ý cầu nguyện tháng Tư của ĐGH: các bác sĩ và tình nguyện viên làm việc trong vùng có chiến tranh


LỊCH PHỤNG VỤ