Video Thánh lễ Bế giảng năm học 2018-2019 của Học viện Thần học Phaolô Nguyễn Văn Bình (23.5.2019)

23/05/2019
LỊCH PHỤNG VỤ