“Tài liệu Học hỏi & Sống Năm Thánh 2010” (Ban Giáo lý giáo phận Cần Thơ)

31/01/2010

“Tài liệu Học hỏi & Sống Năm Thánh 2010” (Ban Giáo lý giáo phận Cần Thơ)


“Tài liệu Học hỏi & Sống Năm Thánh 2010” (Ban Giáo lý giáo phận Cần Thơ)

WHĐ (31.01.2010) -- Trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa nhận được “Tài liệu Học hỏi & Sống Năm Thánh 2010” do Ban Giáo lý giáo phận Cần Thơ gửi đến.

Tập sách gồm 3 phần. Theo lời giới thiệu, nội dung và dàn bài của Phần Một và Phần Hai theo sát “Thư HĐGMVN gửi Cộng đồng Dân Chúa công bố Năm Thánh 2010”, và Đề cương “Giáo Hội tại VN: Mầu nhiệm - Hiệp thông - Sứ vụ”, cũng như theo tài liệu “Học Hỏi Trong Năm Thánh” của BTC Năm Thánh 2010 và của UB Giáo Lý Đức Tin, được thích ứng cho các lớp giáo lý trong Giáo phận. Phần Ba chiêm ngắm các Thánh Tử Đạo Việt Nam, những vị cha ông đã thực sự minh họa một Giáo hội Việt Nam  “Mầu Nhiệm - Hiệp Thông - Sứ Vụ”.

Tập tài liệu được soạn riêng cho giáo phận Cần Thơ để sử dụng trong các lớp Giáo Lý, nhưng cũng có thể giúp ích cho quý linh mục và tu sĩ, cho các giáo lý viên và các tín hữu nhiều nơi khác, để sử dụng hoặc tham khảo.

Xin trân trọng giới thiệu.

(tài liệu tải về: 3261 KB, font VNI)

LỊCH PHỤNG VỤ