HĐGMVN: Nhân sự Ban Thường vụ và các Ủy ban nhiệm kỳ 2019 - 2022

Nhân sự Ban Thường vụ và các Ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2022 có một số thay đổi

Tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Đà Lạt

17/09/2019
Tân Giám mục Chính tòa Giáo phận Đà Lạt

Trực tuyến: Thánh lễ Khai giảng Học viện Công Giáo Việt Nam Niên Khoá 2019 - 2020

14/09/2019
Trực tuyến Thánh lễ Khai giảng Học viện Công Giáo Việt Nam niên khóa 2019 - 2020 vào lúc 10 giờ 15 ngày 14 tháng 09 năm 2019 tại Học ...

Linh Mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại, Dòng Camilo, chia sẻ vấn đề XÂM HẠI TRẺ EM

06/09/2019
Linh Mục Gioan Baotixita Phương Đình Toại, Dòng Camilo, chia sẻ vấn đề xâm hại trẻ em

Đức Giám Mục Louis Nguyễn Anh Tuấn Trả Lời Các Câu Hỏi Liên Quan Đến Vấn Đề Muốn Có Con Mà Không Muốn Có Chồng?

09/08/2019
Đức Giám Mục Louis Nguyễn Anh Tuấn Trả Lời Các Câu Hỏi Liên Quan Đến Vấn Đề Muốn Có Con Mà Không Muốn Có Chồng?

ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn giải thích về việc chuẩn Hôn nhân hưởng nhờ Đặc Ân Thánh Phao-lô và đặc ân Thánh Phê-rô

03/08/2019
ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn giải thích về việc chuẩn Hôn nhân hưởng nhờ Đặc Ân Thánh Phao-lô và đặc ân Thánh Phê-rô

Thánh lễ Tạ ơn Bế giảng khóa Thần học Hè (2018-2019) - trực tuyến

31/07/2019

Lm GB Phương Đình Toại, Dòng Camilo, chia sẻ về “Những xung đột trong hôn nhân”

24/07/2019

ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trả lời về vấn đề: Sống thử trước hôn nhân

19/07/2019

Lm GB. Phương Đình Toại thuộc Dòng Camilo trình bày về "Vòng đời của một gia đình"

11/07/2019

ĐTC Phanxicô cử hành lễ hai thánh Phêrô và Phaolô - làm phép dây Pallium

29/06/2019