Quyết định thành lập Thư viện Hội đồng Giám mục Việt Nam

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH: 1. Thành lập Thư viện của Hội đồng Giám mục Việt Nam (sau đây gọi tắt là: Thư viện) trực thuộc ...

Giới thiệu Tủ Sách Nước Mặn của Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn

09/11/2020
Tủ sách Nước Mặn được thành lập nhằm gom góp và ấn hành để lưu giữ và giới thiệu những tác phẩm Công giáo có giá trị của các tác ...

Giáo lý Tam Phụ và Đạo Hiếu

05/11/2020
Bài nghiên cứu này trình bày học thuyết Tam Phụ qua một số sách giáo lý và luận văn Công giáo thuộc thế kỷ XVII và XVIII. Trước tiên tôi ...

Đạo Hiếu: Hiện thực hay Truyền thống?

01/11/2020
Nhiều người thường nhận định: “Người Á đông có truyền thống đạo hiếu sâu xa hơn người Tây phương” hoặc “Người Việt Nam có truyền thống đạo hiếu rất tốt”. ...

Công giáo tại đồng bằng Nam Bộ trong các Thế kỷ XVII và XVIII

15/10/2020
Người Công giáo là một trong những nhóm người Việt đầu tiên di chuyển và định cư tại đồng bằng Nam Bộ. Vì muốn tìm đất sống mới, hoặc do ...

Con đường Tin mừng hội nhập văn hóa tại Á châu: Vạn lý trường thành hay con đường tơ lụa?

04/10/2020
Giáo Hội nơi lục địa rộng lớn Á châu là và sẽ tiếp tục là “đàn chiên nhỏ” một thời gian dài (Lc 12, 32). Dù không là thiểu số ...

Tài liệu liên quan tới cuộc vận động cải cách chữ quốc ngữ ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX

01/10/2020
Vào đầu thế kỷ XX, chính quyền thuộc địa Pháp đề xướng cuộc vận động cải cách chữ quốc ngữ ở Việt Nam. Nhưng cuộc vận động này đã thất ...

Những ngộ nhận và định kiến về nền khoa học thời Trung Cổ

18/09/2020
Các nhà sử học hiện đại từ lâu đã chứng tỏ đây là một huyền thoại và còn chỉ ra rằng thời kỳ Trung Cổ không hề là một thời ...

Giám mục Bá Đa Lộc: Một con người không di chuyển và một guồng máy đang chuyển động

01/09/2020
Đức cha Bá Đa Lộc là một gương mặt nổi bật của Giáo hội tại Việt Nam thế kỷ 18. Ngài là vị Đại diện Tông tòa thứ bảy của ...

Hướng tới một cách tiếp cận văn hóa mang tính mục vụ

28/08/2020
Những bối cảnh văn hóa mới, những lĩnh vực mới của công cuộc loan báo Tin Mừng I. Đức tin và văn hóa: Một vài chỉ dẫn – Những Tin ...

Cuộc Hải Hành của Cha Francisco de Pina đến Đàng Trong (1608)

21/08/2020
Tuy mới hơn 20 tuổi, sau chuyến tàu định mạng đến Goa, tôi nghĩ Pina đã khôn lớn rất nhiều. Anh đã hấp thụ được nhiều bài học đáng giá ...