Lời Chủ Chăn GP Xuân Lộc tháng 08 - 2022: "Hãy ngước mắt lên mà nhìn" (Ga 4:35)

Chúa Giêsu gọi: ‘Hãy ngước mắt lên mà nhìn’. Chúa gọi ai? Gọi ‘những kẻ Người muốn’. Họ đến, ở với Người. Đó còn là nhóm 72. Thánh Luca, đệ ...

Lời chủ chăn giáo phận Xuân Lộc tháng 6 – năm 2022: ‘Này Ta làm mới mọi sự’ (Kh 21: 5)

14/06/2022
Là người đã lãnh nhận Thánh ân Linh mục, đã tuyên khấn hiến dâng cuộc đời cho Chúa và cho tha nhân, chúng ta được Mục tử nhân lành ủy ...

TGP Hà Nội: Tâm tình mục tử tháng 6/2022 - tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu

01/06/2022
TGP Hà Nội: Tâm tình mục tử - Tháng 06/2022, tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thư mục vụ GP Vĩnh Long tháng 5/2022: Vai trò của các Mục tử đối với người trẻ

16/05/2022
Trong các Giáo Hội địa phương của chúng ta, thường có cảm giác rằng các nhà lãnh đạo, những vị Mục tử không biết phải làm gì với những người ...

Thư Đức Giám mục Qui Nhơn nhân Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ 2022

07/05/2022
Chúa nhật IV Phục sinh được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành và là ngày toàn thể Hội Thánh cầu nguyện cho ơn thiên triệu, tức là ơn gọi ...

Lời Chủ chăn GP Xuân Lộc – Tháng 5/2022: Cuộc Xuất Hành Mới kỳ diệu

04/05/2022
Lịch sử nhân loại thành lịch sử cứu độ. Giữa những hoang tàn vật chất, tinh thần…dân Chúa, như nơi cụ Tổ Abraham, vẫn một niềm hy vọng bất chấp ...

TGP Hà Nội: Tâm tình mục tử - Tháng 05/2022

01/05/2022
Tâm tình mục tử của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên cho Tổng Giáo phận Hà Nội trong tháng 5/2022

Thư mục vụ giáo phận Long Xuyên tháng 5/2022: Noi gương Mẹ Maria, thỉnh ý hiệp hành

29/04/2022
Theo chương trình của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI, Giáo Phận Long Xuyên đã bắt đầu giai đoạn II: giai đoạn Thỉnh Ý Hiệp Hành. ...

Thư mục vụ Gp. Long Xuyên tháng 4-2022: Người tín hữu giáo dân trong Hội thánh hiệp hành

29/03/2022
Theo chương trình của Giáo Phận, ngày 24/04 sẽ kết thúc “Giai Đoạn Học Hỏi” về Thượng Hội Đồng lần thứ XVI để bước sang “Giai Đoạn Thỉnh Ý Hiệp ...

Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 04-2022: Đối diện bóng tối và đối diện ánh sáng

27/03/2022
Mùa chay đi vào cái thực của cuộc đời mỗi người: Bóng tối và Ánh sáng. Hai thực tại có thể chuyển biến qua lại… Có thể mờ đi ánh ...

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Thư mục vụ Mùa Chay và Phục Sinh 2022

02/03/2022
Đối với các Kitô hữu, trong ánh sáng của niềm tin vào Chúa Kitô, thời gian đại dịch không phải chỉ có đau thương nhưng cũng là thời gian của ...