Công tác mục vụ của người giám mục tại giáo phận của mình

Khi gọi một số tín hữu làm những Người Kế Vị các Tông Đồ trong Giáo Hội, tức là các giám mục, Đức Kitô cũng ban cho các ngài một ...

Con đường Tin mừng hội nhập văn hóa tại Á châu: Vạn lý trường thành hay con đường tơ lụa?

04/10/2020
Giáo Hội nơi lục địa rộng lớn Á châu là và sẽ tiếp tục là “đàn chiên nhỏ” một thời gian dài (Lc 12, 32). Dù không là thiểu số ...

Thêm lòng biệt kính Mẹ Maria nhân dịp kỷ niệm Mẹ hiện ra ở Fatima

03/10/2020
Trong bối cảnh của thời đại lòng Chúa thương xót – chúng ta cùng suy gẫm đôi chút về kỳ tích hiện ra của Mẹ Ma-ri-a vì hòa bình cho ...

Hiệp ước giáo dục toàn cầu - Đường hướng giáo dục của Giáo hội hôm nay

02/10/2020
“Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu” là sáng kiến của Tòa Thánh muốn mời gọi mọi người có liên hệ đến việc giáo dục về Roma để ký một hiệp ...

Sứ vụ ở giữa muôn dân - Inter Gentes tại Á châu

01/10/2020
Giáo hội tại Á châu sống Sứ vụ Truyền giáo Inter gentes - ở giữa muôn dân dưới sự lãnh đạo của Liên Hội Đồng Giám Mục Á châu. Cảm ...

Tài liệu liên quan tới cuộc vận động cải cách chữ quốc ngữ ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX

01/10/2020
Vào đầu thế kỷ XX, chính quyền thuộc địa Pháp đề xướng cuộc vận động cải cách chữ quốc ngữ ở Việt Nam. Nhưng cuộc vận động này đã thất ...

Người Linh mục hôm nay và cuộc hoán cải Tin mừng dưới ánh sáng Giáo hội học

30/09/2020
Có lẽ hơn ai hết, người linh mục cần phải hoán cải thật sự trong việc “sống Giáo Hội một cách mới” (A new way of being Church), theo ngôn ...

Phát triển hay băng hoại?

29/09/2020
Có thể có những thay đổi tận gốc (paradigm shift) trong việc giải thích kho tàng đức tin không?

Chăm sóc sự sống trong bối cảnh thế tục hóa

23/09/2020
Chăm sóc sự sống trong bối cảnh thế tục hóa Sự quân bình đúng đắn giữa đạo đức cá nhân và trách nhiệm tập thể Phá thai chọn lọc (avortement sélectif): Một ...

Sự tiến triển trong 50 năm qua của các Giáo huấn luân lý Công giáo chính thức về hôn nhân

22/09/2020
Trên phạm vi toàn cầu, Công Đồng Vatican II được thừa nhận chính là một bước ngoặt trong công cuộc canh tân đời sống Công giáo. Mặc dù đã có ...

Phân định và hành động theo DOCAT

21/09/2020
“Người trẻ đang gặp những khó khăn khiến họ khó thực hiện các lựa chọn thực sự trong đời”. Đây là nhận định của Đức Giáo Hoàng Phanxicô dùng làm ...