Phát triển vai trò tông đồ junior thuộc phong trào Legio Mariae trong mục vụ thăm viếng

Cùng với những thao thức của Giáo Hội trong việc định hướng cho sinh hoạt mục vụ giới trẻ tại các giáo xứ, trong phần này, tôi sẽ trình bày ...

Gia đình trong ánh sáng của chương 1-3 sách Sáng Thế

24/10/2020
Chúng ta chia ba chương đầu tiên của sách Sáng Thế thành ba phần: 1. Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ theo hình ảnh của Người ...

Giáo hội và diễn đàn Internet

22/10/2020
Giáo Hội đã có một văn kiện mang tên “Đạo đức trên Internet”. Nhưng Giáo Hội không chỉ thấy trên Internet có những chuyện đúng và những điều sai, mà ...

Đời sống học đường – Những thách đố và cơ hội cho đức tin của sinh viên Công giáo ngày nay

21/10/2020
Bài viết hy vọng được góp phần trong việc xác định những thách đố, khó khăn mà các bạn sinh viên Công giáo thường gặp phải; đồng thời, qua các ...

Giáo xứ là gia đình của Chúa

19/10/2020
Bài viết Giáo xứ là gia đình của Chúa… muốn được trình bày ít nhiều về mối tương quan giữa giáo dân và giáo sĩ, với một số hướng dẫn ...

Giáo xứ đồng hành với giới trẻ đến gặp gỡ Đức Kitô

18/10/2020
Cộng đoàn giáo xứ đang đối diện với một thực tại đáng buồn, hầu như các bạn trẻ đang xa dần với mái nhà giáo xứ, và đang định hướng ...

Giới thiệu Tập san Hiệp Thông của HĐGMVN số 121 (tháng 11 & 12 năm 2020)

15/10/2020
Giới thiệu Tập san Hiệp Thông của HĐGMVN số 121 (tháng 11 & 12 năm 2020) - Chủ đề: 60 NĂM HÀNG GIÁO PHẨM VIỆT NAM

Công giáo tại đồng bằng Nam Bộ trong các Thế kỷ XVII và XVIII

15/10/2020
Người Công giáo là một trong những nhóm người Việt đầu tiên di chuyển và định cư tại đồng bằng Nam Bộ. Vì muốn tìm đất sống mới, hoặc do ...

Giáo xứ - Môi trường giáo dục thiêng liêng và nhân cách cho các bạn trẻ

13/10/2020
Giáo dục về tri thức được thực hiện nơi trường học; riêng về giáo dục nhân bản, thiêng liêng, cộng đoàn và tông đồ, được thực hiện nơi gia đình ...

Hành trình tâm linh của các giám mục

12/10/2020
Trong bài này, chúng ta sẽ nêu lên một vài đường nét trong hành trình tâm linh của người giám mục, cũng là hành trình phúc âm hoá và thánh ...

Giám mục, thừa tác viên Tin mừng phục vụ hết mọi người

11/10/2020
Giám mục là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về lệnh truyền mà Giáo Hội đã nhận được nơi Chúa, là mang Tin Mừng đến cho những người chưa ...