Chương trình học hỏi trong Năm Thánh 2010

Tài liệu gồm 2 phần phụ (mở & kết) và 3 phần chính (một: mầu nhiệm; hai: hiệp thông; ba: sứ vụ)

Kinh Năm Thánh 2010

10/10/2009
Lạy Cha là Chúa cả trời đất, vì lòng từ ái xót thương, Cha đã tạo thành và cứu độ muôn loài.

Góp ý cho Năm thánh 2010: Dân Chúa hiệp thông trong tình bác ái và giáo luật

27/05/2009
Dân Chúa ở Việt Nam đang phấn khởi sửa soạn Đại hội Dân Chúa trong chương trình Năm Thánh 2010. Một trong mục tiêu căn bản của Đại hội là: ...

Nội Quy Năm Thánh 2010

21/04/2009
Năm Thánh 2010 ghi dấu thời điểm kỷ niệm: (1) 350 năm thành lập hai giáo phận Tông Toà Đàng Ngoài và Đàng Trong (xem Sắc Chỉ Super Cathedram, 9.9.1659, ...

Thư của Đức cha Chủ tịch HĐGM VN về Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam

25/03/2009
Được Hội Đồng Giám Mục ủy nhiệm, ngày 29/9/2008 tôi đã gửi Thư xin Tòa Thánh cho mở Năm mừng Kỷ niệm Kim Khánh và ngày 11/02/2009 Tòa Ân Giải ...

Thư ngỏ của UB. Tổ Chức Năm Thánh

22/03/2009
Trong thời gian qua, tôi được HĐGM.VN giao trách nhiệm đứng đầu công tác Tổ chức Năm Thánh cùng Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010. Tôi thấy bước đầu ...

Biên bản cuộc họp của Ủy Ban Năm Thánh

22/03/2009
Ban Tổ Chức đã họp tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, dưới sự chủ toạ của Đức Hồng y G.B. Phạm Minh Mẫn, để thống nhất ...

QUAN ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

28/09/2008
Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của người dân Việt Nam cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của chúng tôi, ...