Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam kính gửi Cộng đoàn dân Chúa nhân dịp kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long

Hòa chung niềm vui của đất nước và tỏ lòng tri ân với tiền nhân, chúng ta tái khẳng định tinh thần đồng hành với dân tộc. Tình hiệp thông ...

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 2

09/08/2010
Phát huy sự tham gia của giáo dân vào đời sống kinh nguyện và bí tích

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 8/2010, Tuần 1

02/08/2010
Phát huy sự tham gia của giáo dân vào hoạt động tông đồ trong giáo xứ

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 4

26/07/2010
Xây dựng Giáo Hội tham gia bằng cách tạo cơ hội cho mọi Kitô hữu phát huy khả năng và góp phần xây dựng xã hội

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 3

19/07/2010
Xây dựng Giáo Hội tham gia bằng cách củng cố quan hệ bình đẳng và tinh thần đồng trách nhiệm giữa các Kitô hữu

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 2

12/07/2010
Xây dựng Giáo Hội tham gia bằng cách khơi lên ý thức về Giáo Hội và ý thức xây dựng Giáo Hội

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 7/2010, Tuần 1

05/07/2010
Giáo Hội Việt Nam muốn xây dựng sự hiệp thông theo mô hình Giáo Hội tham gia

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 4

28/06/2010
Tương quan giữa Kitô hữu giáo sĩ và Kitô hữu giáo dân trong Giáo Hội

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 3

14/06/2010
Vai trò của Kitô hữu giáo sĩ trong Giáo Hội

TÀI LIỆU HỌC HỎI TRONG NĂM THÁNH (Toàn tập)

03/06/2010
Tài liệu Học hỏi này được soạn thảo với mục đích giúp cộng đồng dân Chúa học hỏi trong Năm Thánh, cụ thể là khơi dậy nơi các tín hữu ...

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 2

31/05/2010
Vai trò của Kitô hữu giáo dân trong Giáo Hội