Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 12/2010, Tuần 4

Giáo Hội Việt Nam quan tâm đến tryền thông xã hội và di dân

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 4

15/11/2010
Thực trạng tôn giáo

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 3

08/11/2010
Thực trạng văn hoá

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 2

01/11/2010
Thực trạng xã hội

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 11/2010, Tuần 1

25/10/2010
Giáo Hội Việt Nam muốn theo Chúa Giêsu trên con đường nhập thể

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 4

18/10/2010
Đối thoại với các tôn giáo

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 3

11/10/2010
Đối thoại với văn hóa dân tộc

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 2

04/10/2010
Đối thoại với người nghèo

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 10/2010, Tuần 1

27/09/2010
Giáo Hội Việt Nam muốn đổi mới phương thức rao giảng Tin Mừng

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 9/2010, Tuần 4

20/09/2010
Thăng tiến sứ vụ mục tử

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 9/2010, Tuần 3

13/09/2010
Thăng tiến sứ vụ tư tế