Sứ điệp của Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn gửi các Phật tử nhân dịp lễ Vesak 2018

Nhân dịp Đại lễ Vesak 2018 (Phật lịch 2562) của Phật giáo, nhằm ngày 29-05-2018 (tại Việt Nam), Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn đã gửi một ...

Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2015: Cùng nhau chống lại nạn nô lệ hiện đại

25/04/2015
Chúng tôi cầu xin cho việc cử hành đại lễ Vesak của các Bạn... sẽ là thời gian suy nghĩ sâu xa về các phương cách khác nhau mà chúng ...

Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2014: Cùng nhau cổ vũ tình huynh đệ

26/04/2014
Để xây dựng một thế giới huynh đệ, điều hết sức quan trọng là chúng ta hợp sức với nhau để hướng dẫn mọi người, nhất là người trẻ, biết ...

Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại liên tôn gửi các Phật tử nhân dịp lễ Vesak năm 2013

05/05/2013
Chúng tôi thường nhận thấy có sự gặp gỡ với những giá trị được diễn tả trong các sách tôn giáo của các bạn, như lòng tôn trọng sự sống, ...

Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2012: Chia sẻ trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ

04/04/2012
Tâm lòng chúng tôi liên kết với tâm lòng của các Bạn và chúng tôi cầu nguyện để chúng ta cùng nhau hướng dẫn người trẻ nhờ gương sống của ...

Thư luân lưu của Bộ Giáo lý Đức Tin để giúp các Hội đồng Giám mục trong việc soạn thảo Bản Hướng dẫn giải quyết các trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên

23/05/2011
Trong những trách nhiệm quan trọng của Giám mục giáo phận khi thi hành nhiệm vụ bảo đảm lợi ích chung của các tín hữu, nhất là bảo vệ trẻ ...

Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2011: Tìm chân lý trong tự do

02/04/2011
Nhân danh Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách Đối thoại Liên Tôn, một lần nữa, tôi rất sung sướng gởi tới các Bạn những lời chào chúc chân thành mới ...

Tuyên ngôn về một số vấn đề liên quan đến đạo đức tính dục

22/01/2011
Theo nghiên cứu khoa học đương thời, con người chịu ảnh hưởng của tính dục một cách rất sâu xa, đến nỗi tính dục phải được xem như một trong ...

Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2010: Tôn trọng sự sống con người

22/05/2010
Đây là cơ hội thuận tiện để cùng nhau suy nghĩ về một chủ đề quan trọng đặc biệt ngày nay, đó là sự khủng hoảng về môi trường, nguyên ...

Sắc lệnh về Ơn Toàn xá trong Năm Linh Mục

15/05/2009
Các linh mục hãy nhờ các lời cầu nguyện và các việc lành mà khẩn nài Chúa Kitô Vị Linh Mục tối cao đời đời để có thể làm chiếu ...

Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2009: Làm chứng cho tinh thần nghèo khó

14/04/2009
Chúng tôi hiểu nghèo khó đây là sự từ bỏ cái ngã của cá nhân, nhưng đồng thời cũng là việc chấp nhận cái ngã như bản thân chúng tôi ...