Toàn văn Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 35 (năm 2020) của Đức thánh cha Phanxicô

Toàn văn Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 35 (năm 2020) của Đức thánh cha Phanxicô. “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” (Lc ...

Tóm tắt Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Thế giới Hoà bình 1/1/2020

13/12/2019
Ngày 12/12/2019 hôm nay, ĐTC gởi sứ điệp cho Ngày Thế giới Hoà bình 1/1/2020. Vatican News xin gởi đến quý vị bản tóm tắt sứ điệp này. Chủ đề ...

Toàn văn sứ điệp Ngày Thế Giới Cho Người Nghèo lần thứ 3, 2019

18/11/2019
“Những người túng thiếu không mãi bị bỏ quên, người nghèo khó chẳng tuyệt vọng bao giờ” (Tv 9,19). Những lời của Thánh Vịnh biểu lộ một tính thời sự ...

Sứ điệp Mùa Chay 2019 của Đức thánh cha Phanxicô

06/03/2019

Sứ điệp của Đức thánh cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53 (năm 2019)

16/02/2019
Sau đây là Sứ điệp của Đức thánh cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội thế giới năm nay. Sứ điệp đã được công bố vào lễ ...

Sứ điệp Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34 của Đức Thánh Cha Phanxicô

16/01/2019

Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới 2019: Chính trị tốt phục vụ hòa bình

31/12/2018

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên

02/09/2018
Trong Ngày Cầu Nguyện hôm nay, trước hết tôi muốn cảm tạ Chúa vì món quà ngôi nhà chung của chúng ta và vì những anh chị em đầy thiện ...

Sứ điệp cho “Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ơn gọi” lần thứ 55 (năm 2018)

20/04/2018
Ngay giữa những lúc khó khăn này, mầu nhiệm Nhập thể nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa vẫn đến gặp gỡ chúng ta. Ngài là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, cùng đi với ...

Sứ điệp Mùa Chay 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô

14/02/2018
Trong sứ điệp mùa chay sắp bắt đầu, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu đừng để các tiên tri giả mê hoặc, đừng để tình yêu trở nên ...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 104 (năm 2018)

06/01/2018
toà thánh đã công bố sứ điệp của đức thánh cha phanxicô cho “ngày thế giới di dân và tị nạn” lần thứ 104, sẽ được tổ chức vào ngày ...