Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - ĐTC Phanxicô: Thánh Thể không phải là phần thưởng của các thánh, nhưng là Bánh của tội nhân

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - ĐTC Phanxicô: Thánh Thể không phải là phần thưởng của các thánh, nhưng là Bánh của tội nhân. Mc 14,12-16, 22-26

Chúa Nhật V Phục Sinh: ĐTC Phanxicô: Đời sống Kitô hữu đích thực có thể làm chứng cho Chúa Kitô

02/05/2021
Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta cần Chúa và Chúa cũng cần chúng ta. Chúng ta cần kết hiệp với Chúa vì với Người, chúng ta làm được mọi ...

Chúa Nhật IV Phục Sinh: Đức Thánh Cha: Chúa Giêsu bảo vệ, biết rõ và yêu thương các con chiên của Ngài

25/04/2021
Trong Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh này, được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, bài Tin mừng (Ga 10,11-18) trình bày Chúa Giêsu như một mục tử đích ...

Chúa Nhật III Phục Sinh: Nhìn, chạm và ăn - 3 đặc tính của con người

18/04/2021
Đoạn Tin Mừng này đặc trưng bởi ba động từ rất cụ thể, theo một nghĩa nào đó, phản ánh đời sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta: ...

Chúa Nhật II Phục Sinh: Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương xót

11/04/2021
Trong Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương xót cử hành tại nhà thờ Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu mở rộng lòng mình với tình ...

Chúa Nhật Phục Sinh: Sứ điệp Phục Sinh và phép lành Urbi et Orbi 2021

04/04/2021
Theo truyền thống Giáo hội, trong những dịp trọng đại, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành Urbi et Orbi - cho thành Roma và toàn thế giới. Lúc 12 ...

Chúa Nhật V Mùa Chay năm B: Giúp mọi người gặp và biết Chúa Giêsu bằng đời sống trao ban phục vụ

21/03/2021
Đức Thánh Cha chỉ ra trách nhiệm lớn lao của chúng ta là những người Kitô hữu, và của cộng đồng chúng ta, là trả lời cho mong muốn gặp ...

Chúa Nhật IV Mùa Chay năm B: Mùa Chay là để mở rộng con tim cho sự dịu dàng của Thiên Chúa

14/03/2021
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, phụng vụ Thánh Thể Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay bắt đầu với lời mời gọi “Mừng vui lên, Giêrusalem hỡi” (Is 66,10).

Chúa Nhật II Mùa Chay B: lên núi nhưng không quên thực tại

28/02/2021
Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay. Ngài nói rằng: lên núi nhưng quên thực tại, cầu nguyện không trốn tránh những khó khăn của cuộc sống

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B: Không bao giờ đối thoại với ma quỷ

22/02/2021
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều: Trong các cám dỗ, Chúa Giêsu không bao giờ đối thoại với ma quỷ. Hoặc là Chúa trục ...

Chúa Nhật VI Thường Niên B: Xin cho con thoát ra khỏi sự cô lập chính mình

15/02/2021
Xin cho con thoát ra khỏi sự cô lập chính mình