Thứ hai tuần III Mùa Chay: Thiên Chúa hành động trong những điều đơn giản

Trong Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta, sáng thứ Hai, 16/3/2020, Thứ hai Tuần III Mùa Chay, Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện cho các bệnh nhân và ...

Đức Thánh Cha khai mạc Mùa Chay 2020 với Thánh Lễ xức tro

27/02/2020
Chiều thứ Tư lễ tro 26/02/2020, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh Lễ khai mạc Mùa Chay thánh, với nghi thức xức tro tại Đền thờ Thánh nữ Sabina ...

Đức Thánh Cha cử hành Ngày Đời Sống Thánh Hiến

02/02/2020
Xoay quanh lời chúc tụng của ông Simêôn: “Mắt con được nhìn thấy ơn cứu độ” (Lc 2,30), Đức Thánh Cha mời gọi những người thánh hiến sống tâm tình ...

ĐTC Phanxicô khuyến khích các Kitô hữu đọc Lời Chúa

27/01/2020
Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu đọc và lắng nghe Lời Chúa để nghe tiếng Chúa mời gọi sám hối thay đổi đời sống mỗi ngày, để Lời ...