Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A

Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A

20/05/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm A

13/05/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm A

06/05/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu ...

Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh năm A (30.04.2023) – Tôi đến để chiên được sống

30/04/2023
Lúc 8:40 sáng Chúa Nhật 30/4, ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng trong chuyến thông du của Đức Thánh Cha đến Hungary, Đức Thánh Cha đã rời ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm A

29/04/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu ...

Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh năm A (07.05.2017) – Chức linh mục là để phục vụ

29/04/2023
Chúa nhật 4 Phục Sinh 07.05.2017 là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Lúc 09h15 Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Lễ truyền chức linh mục cho 10 thầy phó tế ...

Bài giảng Đức Thánh Cha - Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh năm A

22/04/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các Thánh Lễ và các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu ...

Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm A (08.05.2011) – Lập tức đứng dậy và quay trở lại

22/04/2023
Bài Tin Mừng của Chúa nhật thứ III Phục Sinh thuật cho chúng ta nghe câu chuyện của hai môn đệ Emmaus, một trình thuật không ngừng làm cho chúng ...

Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh năm A (30.04.2017) – Chết, phục sinh và sự sống

22/04/2023
Thứ bảy 29.04.2017 là ngày thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm Ai Cập. Trong bài giảng Thánh lễ lúc 10 giờ sáng giờ địa phương. Đức Thánh Cha đã ...

Bài giảng Đức Thánh Cha - Chúa Nhật 2 mùa Phục Sinh năm A, Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót

15/04/2023
Đây là những bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh năm A và trong các buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên ...