Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Kinh chiều I (31.12.2023) – Biết ơn và hy vọng

Lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật 31/12/2023, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ Kinh Chiều I lễ Mẹ Thiên Chúa và Kinh Tedeum để tạ ơn Chúa cuối năm ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm B

22/12/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm B

15/12/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm B

09/12/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08.12)

08/12/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Lễ Đức ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm B

01/12/2023
Đức Phanxicô: 29.11.2020 – Sự gần gũi và sự tỉnh thức (bài giảng) 29.11.2020 – Thiên Chúa không làm chúng ta thất vọng 03.12.2017 – Chú ý và tỉnh thức Đức Bênêđictô XVI: 27.11.2011 – ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 34 Thường niên năm A - Lễ Chúa Kitô Vua

25/11/2023
22.11.2020 – Lựa chọn lớn trong cuộc đời (bài giảng) 22.11.2020 – Vào Nước Chúa qua cửa khiêm nhường phục vụ (huấn dụ) 26.11.2017 – Tình yêu mến là tiêu chuẩn của ...

Chúa nhật 33 Thường niên năm A (19.11.2023) – Tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa

20/11/2023
Sáng Chúa Nhật ngày 19.11.2023, Ngày Thế giới Người nghèo, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ Chúa Nhật 33 thường niên tại đền thờ thánh Phêrô cùng với khoảng ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 33 Thường niên năm A

18/11/2023
Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 32 Thường niên năm A

11/11/2023
08.11.2020 – Đi gặp Chúa với đèn đức tin thôi chưa đủ, cần có dầu đức ái 12.11.2017 – Mỗi ngày sẽ là ngày cuối cùng 06.10.2011 – Dầu là biểu tượng ...

Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 31 Thường niên năm A

04/11/2023
05.11.2017 – Đừng làm gương xấu sống hai mặt 30.10.2011 – Chúa Giêsu là vị Thầy duy nhất đích thực