Các lớp học miễn phí về thần học và thực hành tính hiệp hành

Từ tháng 7 tới đây, để chuẩn bị cho Thượng hội đồng giám mục năm 2023 tại Roma, Giáo hội châu Mỹ Latinh, với sự tài trợ của các Hội ...

Lời Chủ Chăn Gp. Xuân Lộc tháng 03-2022: Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành

26/02/2022
Cộng đồng đoàn kết, hợp sức lại, tạo thành sức mạnh. ‘Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại… nên hòn núi cao’. Nếu mọi người chỉ lo ...

Tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục: Đánh giá ban đầu

09/02/2022
Hội đồng Thường vụ tỏ ra hết sức hài lòng với những tiến bộ đạt được của tiến trình ở cấp địa phương sau ba tháng khai mạc tiến trình ...

Chương trình học hỏi, thảo luận và thỉnh ý của Chủng sinh đoàn Giáo phận Qui Nhơn

08/02/2022
Hòa mình cùng nhịp sống của Giáo hội, Chúa Nhật ngày 06/02/2022, sau khi kiểm tra về vấn đề y tế, anh em chủng sinh Giáo phận Qui Nhơn tập ...

Chương trình hiệp hành THĐGM Thế Giới lần thứ XVI tại TGP Huế

11/01/2022
1/ Đây chỉ là những câu hướng dẫn (guidelines), không thuộc dạng câu hỏi “có-không” (yes/no questions). 2/ Những câu trong ngoặc đơn cũng chỉ mang tính gợi ý, không ...

Thư mục vụ Giáo phận Long Xuyên tháng 01-2021: Hàng giáo sĩ sống hiệp hành

28/12/2021
Theo “Cẩm nang cho Thượng Hội Đồng về tính Hiệp hành”, thì các linh mục và phó tế có một vai trò cốt yếu trong việc đồng hành với toàn ...

TGP Sài Gòn: Hướng dẫn về tính hiệp hành trong Hội Thánh cho Ban Đại diện các đoàn thể Tông đồ Giáo dân

28/12/2021
“Hiệp hành” là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của Thiên niên kỷ thứ III… Tổng Giáo Phận Sài Gòn (TGPSG) đã tổ chức buổi hướng dẫn về ...

Giáo phận Vinh: Thông báo về tiến trình tham gia Thượng Hội đồng Giám mục cấp giáo phận

15/12/2021
Trong tinh thần hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ và để thực hiện tôn ý của Đức Thánh Cha, Giáo phận chúng ta trong năm 2022 sẽ tổ chức ...

Giáo phận Hà Tĩnh: Chương trình cử hành Tiền Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI

20/11/2021
Tại Giáo phận Hà Tĩnh, tôi thân ái mời gọi hết mọi thành phần Dân Chúa sốt sắng cầu nguyện và tích cực tham gia Thượng hội đồng theo sứ ...

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thông báo về tiến trình tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục tại các Giáo phận

10/11/2021
Đáp ứng lời kêu gọi của Vị Cha chung, trong cuộc họp trực tuyến ngày 03 tháng 11 năm 2021, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam quyết định: Thánh Lễ ...