Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, năm B

Làm sao để có thể cắt nghĩa cho mọi người hiểu được một Thiên Chúa mà lại có ba ngôi? Khó quá phải không chúng con? Cha thấy để hiểu ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật III Phục sinh, năm B

09/04/2018
Các tông đồ sau khi đã được gặp Chúa Phục sinh, các ngài đã lên đường làm chứng. Các ngài đã làm chứng bằng việc rao giảng, bằng cuộc sống ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật II Phục Sinh, năm B

04/04/2018
Tin mừng thuật lại cho chúng ta hai lần Chúa Phục Sinh hiện ra sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. Hai lần này cách nhau đúng tám ngày. ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật Phục Sinh, năm B

27/03/2018
Chúa đã sống lại như lời Ngài đã nói. Đó là một sự thật và sự thật này còn được rao giảng cho mọi người cho đến hôm nay. Chúa ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật Lễ Lá, năm B

21/03/2018
Mới chỉ vài giờ trước, mười hai tông đồ đã được rước lễ bởi chính tay Chúa Giêsu, vậy mà bây giờ tất cả đều thay đổi, kẻ thì bán ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 5 Mùa Chay, năm B

14/03/2018
Nếu không có những đau đớn đó, bạn sẽ không bao giờ cứng cỏi và không có bất kỳ sắc màu nào của cuộc sống. Vì thế, hãy dũng cảm ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 4 Mùa Chay, năm B

05/03/2018
Chúa Giêsu chính là Con Một Thiên Chúa mà vì yêu thương, Ngài đã ban cho thế gian để ai tin vào Con của Ngài thì không phải hư mất, ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm B

27/02/2018
Chính Chúa đã mời ta học nơi Ngài bài học hiền lành và khiêm nhượng. Vậy mà hôm nay cha thấy Chúa đã dùng roi để đuổi những người buôn ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 2 Mùa Chay, năm B

24/02/2018
Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay có nhiều tên gọi: Người thì gọi là Chúa Nhật Chúa biến hình. Người thì gọi là Chúa nhật Chúa hiển dung. Gọi là ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật 1 Mùa Chay, năm B

18/02/2018
Tin Mừng theo thánh Marcô hôm nay chỉ nói về việc Chúa Giêsu bị ma quỉ cám dỗ. Tin Mừng hôm nay không nói cho chúng ta biết về việc ...

Bài giảng lễ thiếu nhi: Chúa Nhật tuần 6 Thường Niên, năm B

07/02/2018
Bệnh phong là một bệnh rất dễ lây cho nên trước đây người ta rất sợ những người mắc bệnh phong cùi. Vì sợ như thế nên người ta đã ...