Thánh Pierre Néron Bắc, tử đạo ngày 03 tháng 11 năm 1860

Thánh PIERRE NÉRON - BẮC, Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1818 - 1860), Ngày TỬ ĐẠO: 03 tháng 11: Con đã chuẩn bị sẵn sàng, số mệnh con ở ...

Thánh Giuse Lê Đăng Thị, tử đạo ngày 24 tháng 10 năm 1860

23/10/2022
Thà chịu chết còn hơn chối đạo.

Thánh Phaolô Tống Viết Bường, tử đạo ngày 23 tháng 10 năm 1833

22/10/2022
Quan lớn có lòng thương thì tôi đội ơn quan lớn, nhưng xin quan lớn để tôi được giữ trọn chữ trung với Đức Chúa Trời là Thiên Chúa tôi ...

Thánh François Isidore Gagelin - Kính, tử đạo ngày 17 tháng 10 năm 1833

16/10/2022
Tôi không còn ham muốn sự gì hơn là mau thoát ra khỏi cái xác phàm này để muôn đời kết hợp với Chúa Kitô.

Thánh Phêrô Lê Tùy, tử đạo ngày 11 tháng 10 năm 1833

10/10/2022
Phải, tôi là đạo trưởng đạo Thiên Chúa!

Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung, tử đạo ngày 06 tháng 10 năm 1858

04/10/2022
Tôi có chết, mình lo săn sóc các con! Hãy hết lòng yêu thương các con!

Thánh François Jaccard - Phan, tử đạo ngày 21 tháng 9 năm 1838

20/09/2022
Một thời gian ngắn, con không phải chịu đau khổ nữa, con ước ao chết vì đạo thánh ở đất nước này. Xin mẹ cầu cùng Chúa cho con sớm ...

Thánh Tôma Trần Văn Thiện, tử đạo ngày 21 tháng 09 năm 1838

20/09/2022
Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không màng đến chức quyền thế gian.

Thánh Jean Charles Cornay - Tân, tử đạo ngày 20 tháng 9 năm 1837

19/09/2022
Ví bằng không có thể lãnh nhận phép Giải tội được, thì tôi trông cậy rằng: Đức Bà sẽ liệu cho tôi được ăn năn tội cho trọn, còn phép ...

Thánh Đaminh Vũ (Phan) Đức Trạch, tử đạo ngày 18 tháng 9 năm 1840

17/09/2022
Phần xác tôi yếu đuối bệnh tật, nhưng bị bắt vì đạo tôi không sợ, cũng không phàn nàn.

Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, tử đạo ngày 17 tháng 9 năm 1798

16/09/2022
Thưa không, tôi là đạo trưởng. Tôi thà chết chớ không bỏ việc giảng đạo.