Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên, tử đạo ngày 26 tháng 11 năm 1839

Dù sống dù chết, tôi cũng không bỏ đạo.

Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, tử đạo ngày 20 tháng 11 năm 1837

19/11/2022
Trung thần vô tư nhị tâm[1], cảm ơn lòng quan lớn, xin cứ phép mà làm.

Thánh Étienne Théodore Cuenot – Thể, tử đạo ngày 14 tháng 11 năm 1861

13/11/2022
Tôi có chết đi, người ta có thể tìm người thay thế, lâu lắm là một năm; nhưng khi một linh mục bản xứ hay một chủng sinh chết đi ...

Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, tử đạo ngày 08 tháng 11 năm 1840

07/11/2022
Thánh PHAOLÔ NGUYỄN NGÂN, Linh mục (1790 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11 “Vua cấm đạo ngặt thế này, thì giáo hữu không đến với linh mục được, mà ...

Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, tử đạo ngày 08 tháng 11 năm 1840

07/11/2022
Thánh GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGHI, Linh mục (1793 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11 “Bẩm ông lớn, chúng tôi xin ông lớn một lát gươm.”

Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, tử đạo ngày 08 tháng 11 năm 1840

07/11/2022
Thánh MARTINÔ TẠ ĐỨC THỊNH, Linh mục (1760 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11, "Ông có phải là đạo trưởng không ? Phải, tôi đây."

Thánh Martinô Trần Ngọc Thọ, tử đạo ngày 08 tháng 11 năm 1840

07/11/2022
Thánh MARTINÔ TRẦN NGỌC THỌ (QUANG hay NHO), Nông dân (1787 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11, "Sống công bằng chưa đủ, phải có bác ái nữa."

Thánh Gioan Baotixita Trần Ngọc Cỏn, tử đạo ngày 08 tháng 11 năm 1840

07/11/2022
Thánh GIOAN BAOTIXITA TRẦN NGỌC CỎN, Lý trưởng (1805 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11, "Quan lớn cưỡng bách mà lòng chúng tôi không thuận thì chẳng mắc ...

Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm, tử đạo ngày 07 tháng 11 năm 1773

06/11/2022
Xin Đức cha và Cha bề trên cầu nguyện cùng Chúa cho con, để mỗi ngày con được hoàn thiện hơn, vui lòng đón nhận những khốn khó theo Thánh ...

Thánh Jacinto Castaneda Gia, tử đạo ngày 07 tháng 11 năm 1773

06/11/2022
Thánh JACINTO CASTANEDA GIA, Linh mục dòng Đa Minh (1743 - 1773), NGÀY TỬ ĐẠO: 07 THÁNG 11. “Quan muốn tha thì tha chứ tôi không có tiền. Tôi sẵn ...

Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, tử đạo ngày 05 tháng 11 năm 1858

04/11/2022
Trong tù, cha Đaminh Đinh Đức Mậu vẫn luôn sống đời cầu nguyện, kết hiệp mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa, nhất là siêng năng lần chuỗi Mân ...