Thánh François Jaccard - Phan, tử đạo ngày 21/9/1838

Một thời gian ngắn, con không phải chịu đau khổ nữa, con ước ao chết vì đạo thánh ở đất nước này. Xin mẹ cầu cùng Chúa cho con sớm ...

Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ và thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm (ngày 12/8 - Video)

12/08/2018
Ngày 12 - 08: Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ và thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm.

Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh và Thánh Bênêđictô Vũ Văn Duệ (ngày 01/08 - video)

01/08/2018
Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh và Thánh Bênêđictô Vũ Văn Duệ (ngày 01/08 - video)

Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (ngày 31/8 - video)

30/07/2018
Nhân dịp Năm Thánh 2018 kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến thăm Trung tâm Hành hương các Thánh Tử ...

Thánh Melchior Garcia Sampedro - Xuyên (ngày 28/7 - video)

28/07/2018
Ngày 28 - 07: Thánh Melchior Garcia Sampedro - Xuyên

Thánh Jose Fernandez - Hiền (ngày 24/07 - video)

24/07/2018
Quan khuyên cha bỏ đạo, đạp lên Thánh Giá thì sẽ được tha và làm quan thông ngôn, cha đáp: “Tôi đến đây không phải để phục vụ vua chúa ...

Thánh José Diaz Sanjurjo - An (ngày 20/07 - video)

20/07/2018
Thánh José Diaz Sanjurjo - An (ngày 20/07 - video)

Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (ngày 18/07 - video)

18/07/2018
Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (ngày 18/07 - video)

Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (ngày 04/07 - video)

04/07/2018
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (ngày 04/07 - video)

Thánh Philípphê Phan Văn Minh (ngày 03/07 - video)

03/07/2018
Thánh Philípphê Phan Văn Minh (ngày 03/07 - video)

Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến (ngày 30/06 - video)

30/06/2018
Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến (ngày 30/06 - video)