Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, tử đạo ngày 28 tháng 4 năm 1840

Sáng danh Chúa trời đất, chúng tôi cám ơn Người vì chúng tôi được chịu chết vì Người.

Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, tử đạo ngày 06 tháng 4 năm 1857

05/04/2023
Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý. Nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó ...

Thánh Đaminh Vũ Đình Tước, tử đạo ngày 02 tháng 4 năm 1839

01/04/2023
Người ta phải chạy trốn hết sức có thể, nhưng khi không được nữa thì phải vâng theo ý Chúa.

Thánh Đaminh Nguyễn Văn Cẩm, tử đạo ngày 11 tháng 3 năm 1859

10/03/2023
Thánh ĐAMINH NGUYỄN VĂN CẨM Linh mục (1810 - 1859) NGÀY TỬ ĐẠO: 11 THÁNG 03 Thánh Đaminh Nguyễn Văn Cẩm sinh năm 1810 tại làng Cẩm Giàng (hay Cẩm ...

Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, tử đạo ngày 13 tháng 2 năm 1859

12/02/2023
Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban ...

Thánh Jean Théophane Vénard - Ven, tử đạo ngày 02 tháng 02 năm 1861

02/02/2023
Bây giờ tôi còn sống, tôi phải cố làm việc, đến khi tôi chết rồi thì tôi sẽ nghỉ ngơi trên thiên đàng.

Thánh Tôma Ngô Túc Khuông, tử đạo ngày 30 tháng 01 năm 1860

29/01/2023
Đạo Công giáo không những cấm các tín hữu chống đối triều đình, mà còn khuyến khích họ cầu nguyện và góp phần xây dựng quê hương an ninh thịnh ...

Thánh Francesco Gil Federich – Tế, tử đạo ngày 22 tháng 01 năm 1745

21/01/2023
Các ông tìm ai? Tôi là đạo trưởng mà các ông đang tìm bắt.

Thánh Matteo Alonso Leciniana – Đậu, tử đạo ngày 22 tháng 01 năm 1745

21/01/2023
Tôi có nhiệm vụ giảng dạy lề luật của Thiên Chúa, là lề luật thánh thiện và chân chính.

Thánh Giuse Phạm Trọng Tả, tử đạo ngày 13 tháng 1 năm 1859

12/01/2023
Mình quên nợ người, Chúa quên tội mình.

Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, tử đạo ngày 13 tháng 01 năm 1859

12/01/2023
Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, thậm chí cả cái chết đau đớn nhất, hơn là vi phạm một lỗi dù rất nhỏ trong đạo tôi thờ.