Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng, tử đạo ngày 03 tháng 06 năm 1862

Chớ gì sống chết, tôi được giữ một lòng kính mến Chúa tôi.

Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Đắc), tử đạo ngày 26 tháng 5 năm 1861

25/05/2023
Tôi không gả đâu, trừ phi chính anh theo đạo! Còn chuyện phải chết vì đạo, thì tôi sẵn sàng.

Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, tử đạo ngày 25 tháng 5 năm 1857

24/05/2023
Bẩm quan lớn, tôi giữ đạo đã bấy nhiêu tuổi đời, lẽ nào còn bỏ đạo?

Thánh Micae Hồ Đình Hy, tử đạo ngày 22 tháng 5 năm 1857

21/05/2023
Tâu bệ hạ, đã ba mươi năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước. Nay hạ thần cam chịu mọi ...

Thánh Laurensô Phạm Viết Ngôn, tử đạo ngày 22 tháng 5 năm 1862

21/05/2023
Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa Tể trời đất. Thập giá là phương thế Thiên Chúa dùng để cứu độ nhân loại, tôi chỉ có thể tôn kính chứ không ...

Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, tử đạo ngày 11 tháng 5 năm 1847

10/05/2023
Thà chết, tôi cam chịu, chẳng thà bỏ đạo tôi giữ từ bé đến lớn.

Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, tử đạo ngày 09 tháng 5 năm 1840

08/05/2023
Tôi thờ lạy Chúa, một Thiên Chúa, có lẽ nào tôi bước qua ảnh Ngài.

Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, tử đạo ngày 02 tháng 5 năm 1854

01/05/2023
Xin cha cầu nguyện cho con, cho con được lòng mạnh mẽ vững vàng cho đến cùng. Con gần đi đày, con phú dâng mọi sự trong tay Chúa. Con ...

Thánh Augustin Schoeffler - Đông, tử đạo ngày 01 tháng 5 năm 1851

30/04/2023
Hãy về nói với anh chị em, đừng lo sợ gì hết, dù thế nào tôi cũng không khai một ai cả.

Thánh Jean Louis Bonnard - Hương, tử đạo ngày 01 tháng 5 năm 1852

30/04/2023
Quan đánh thì cứ đánh, nhưng mà đừng có nghĩ tôi nói điều gì làm hại bôn đạo.

Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân, tử đạo ngày 29 tháng 4 năm 1861

28/04/2023
Đây không phải là một thứ tà đạo như quan nói. Đạo dạy chúng tôi thờ kính Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng trời đất cùng muôn vật trong vũ ...