Hạnh Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo, tử đạo ngày 16/06/1862

Chứng nhân đức tin Nguyễn Đức Mạo bị xử trảm ngày 16/06/1862 tại pháp trường Bạch Cốc. Thi hài ngài được rước về an táng trong nhà thờ Phú Yên.

Thánh Gioan Baotixita Trần Ngọc Cỏn, tử đạo ngày 08 tháng 11

08/11/2020
Thánh GIOAN BAOTIXITA TRẦN NGỌC CỎN, Lý trưởng (1805 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11, "Quan lớn cưỡng bách mà lòng chúng tôi không thuận thì chẳng mắc ...

Thánh Martinô Trần Ngọc Thọ, tử đạo ngày 08 tháng 11

08/11/2020
Thánh MARTINÔ TRẦN NGỌC THỌ (QUANG hay NHO), Nông dân (1787 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11, "Sống công bằng chưa đủ, phải có bác ái nữa."

Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, tử đạo ngày 08 tháng 11

08/11/2020
Thánh MARTINÔ TẠ ĐỨC THỊNH, Linh mục (1760 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11, "Ông có phải là đạo trưởng không ? Phải, tôi đây."

Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, tử đạo ngày 08 tháng 11

08/11/2020
Thánh GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGHI, Linh mục (1793 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11 “Bẩm ông lớn, chúng tôi xin ông lớn một lát gươm.”

Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, tử đạo ngày 08 tháng 11

08/11/2020
Thánh PHAOLÔ NGUYỄN NGÂN, Linh mục (1790 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11 “Vua cấm đạo ngặt thế này, thì giáo hữu không đến với linh mục được, mà ...

Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm, tử đạo ngày 07 tháng 11

07/11/2020
Xin Đức cha và Cha bề trên cầu nguyện cùng Chúa cho con, để mỗi ngày con được hoàn thiện hơn, vui lòng đón nhận những khốn khó theo Thánh ...

Thánh Jacinto Castaneda Gia, tử đạo ngày 07 tháng 11

07/11/2020
Thánh JACINTO CASTANEDA GIA, Linh mục dòng Đa Minh (1743 - 1773), NGÀY TỬ ĐẠO: 07 THÁNG 11. “Quan muốn tha thì tha chứ tôi không có tiền. Tôi sẵn ...

Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, tử đạo ngày 05 tháng 11

04/11/2020
Trong tù, cha Đaminh Đinh Đức Mậu vẫn luôn sống đời cầu nguyện, kết hiệp mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa, nhất là siêng năng lần chuỗi Mân ...

Thánh Pierre Néron Bắc, tử đạo ngày 03 tháng 11

02/11/2020
Thánh PIERRE NÉRON - BẮC, Linh mục Hội Thừa Sai Paris (1818 - 1860), Ngày TỬ ĐẠO: 03 tháng 11: Con đã chuẩn bị sẵn sàng, số mệnh con ở ...

Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Trung, tử đạo ngày 06 tháng 10 năm 1858

05/10/2018
Tôi có chết, mình lo săn sóc các con! Hãy hết lòng yêu thương các con!