Thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Đê), tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1841

Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?

Thánh Philípphê Phan Văn Minh (ngày 03/07 - video)

03/07/2018
Thánh Philípphê Phan Văn Minh (ngày 03/07 - video)

Hạnh Thánh Philipphê Phan Văn Minh, tử đạo ngày 03 tháng 7 năm 1853

02/07/2018
Lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Đức Giêsu, xin cho con sức mạnh và can đảm chịu khổ để vinh danh Ngài. Lạy Mẹ Maria, xin nâng đỡ con.

Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến (ngày 30/06 - video)

30/06/2018
Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến (ngày 30/06 - video)

Hạnh Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, tử đạo ngày 30/06/1838

29/06/2018
Tôi sẵn lòng chịu chết, chứ không nói dối để được sống.

Thánh Tôma Đào Đình Toán (ngày 27/06 - video)

27/06/2018
Thánh Tôma Đào Đình Toán (ngày 27/06 - video)

Hạnh Thánh Tôma Đào Đình Toán, tử đạo ngày 27/06/1840

26/06/2018
Nếu ăn mà phải xuất giáo tôi không bao giờ ăn cả.

Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu và Thánh Domingo Henares Minh (ngày 26/06 - video)

26/06/2018
Ngày 26-06: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu và Thánh Domingo Henares Minh

Hạnh Thánh Domingo Henares - Minh, tử đạo ngày 26/06/1838

25/06/2018
Làm sao tôi dám bước lên ảnh Chúa, Đấng đã tạo dựng trời đất mà mọi người phải tôn kính thờ lạy.

Hạnh Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, tử đạo ngày 26/06/1838

25/06/2018
Anh chị em hãy về đi, đừng khóc nữa, thầy trò chúng tôi hôm nay về Quê Thật mà.

Đức tin của các tín hữu thuở ban đầu tại Ba Giồng (video)

24/06/2018
Đức tin của các tín hữu thuở ban đầu tại Ba Giồng