Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1838

Quả thực tôi ốm yếu già nua, nhưng Thiên Chúa sẽ cho tôi sức mạnh để đón nhận mọi cực hình và cả cái chết vì Ngài.

Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), tử đạo ngày 10 tháng 7 năm 1840

09/07/2022
Nếu bà và các con không đồng ý cho tôi lấy của nhà giúp người, tôi sẽ đi vay mượn hoặc làm thuê, kiếm tiền giúp họ.

Hạnh Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, tử đạo ngày 04 tháng 7 năm 1838

03/07/2022
Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em (Ga 15,18).

Hạnh Thánh Philipphê Phan Văn Minh, tử đạo ngày 03 tháng 7 năm 1853

02/07/2022
Lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Đức Giêsu, xin cho con sức mạnh và can đảm chịu khổ để vinh danh Ngài. Lạy Mẹ Maria, xin nâng đỡ con.

Hạnh Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, tử đạo ngày 26/06/1838

25/06/2022
Anh chị em hãy về đi, đừng khóc nữa, thầy trò chúng tôi hôm nay về Quê Thật mà.

Hạnh Thánh Tôma Đào Đình Toán, tử đạo ngày 27/06/1840

25/06/2022
Nếu ăn mà phải xuất giáo tôi không bao giờ ăn cả.

Hạnh Thánh Phêrô Phan Hữu Đa, tử đạo ngày 17/06/1862

16/06/2022
Ngày 17/06/1862, vị tôi tớ Chúa bị dẫn đi thiêu sống. Khi ngọn lửa sắp tàn, quân lính thấy ông hình như vẫn còn sống nên đã vung dao chém ...

Hạnh Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, tử đạo ngày 16/06/1862

15/06/2022
Ông Nguyễn Mạnh Tường chịu xử trảm ngày 16/06/1862 tại pháp trường Làng Cốc, dưới triều vua Tự Đức. Thi hài của ngài được rước về mai táng trong khuôn ...

Hạnh Thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi, tử đạo ngày 16/06/1862

15/06/2022
Vị chứng nhân đức tin Đaminh Nguyễn Đức Nhi chịu xử trảm ngày 16/06/1862 tại pháp trường Bạch Cốc, dưới thời vua Tự Đức. Thi hài của ngài được chôn ...

Hạnh Thánh Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương, tử đạo ngày 16/06/1862

15/06/2022
Lần cuối cùng, ngày 15/06/1862 quan truyền lệnh cho ông Tương chà đạp Thánh Giá, nhưng ông cựu chánh tổng nhất tâm trung kiên với Chúa. Ông Tương lãnh bản ...

Hạnh Thánh Đaminh Nguyễn Huy Nguyên, tử đạo ngày 16/06/1862

15/06/2022
Ông Nguyên sống đời Công giáo đạo hạnh gương mẫu, gia thất khá giả, làm việc phúc đức, nâng đỡ người nghèo nên được dân làng kính yêu mộ mến. ...