Hai Thánh tử đạo của Giáo phận Long Xuyên & Trung tâm hành hương Châu Đốc

Nhân dịp Năm Thánh 2018 kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến thăm Trung tâm Hành hương các Thánh Tử ...

Thánh Jose Fernandez - Hiền (ngày 24/07 - video)

24/07/2018
Quan khuyên cha bỏ đạo, đạp lên Thánh Giá thì sẽ được tha và làm quan thông ngôn, cha đáp: “Tôi đến đây không phải để phục vụ vua chúa ...

Thánh Jose Fernandez - Hiền, tử đạo ngày 24 tháng 7 năm 1775

23/07/2018
Tôi đến đây không phải để phục vụ vua chúa trần gian này mà chỉ để rao giảng Đạo Đức Chúa Trời thôi.

Thánh José Diaz Sanjurjo - An (ngày 20/07 - video)

20/07/2018
Thánh José Diaz Sanjurjo - An (ngày 20/07 - video)

Thánh José Diaz Sanjurjo - An, tử đạo ngày 20 tháng 7 năm 1857

19/07/2018
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng (Tv 126,5).

Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (ngày 18/07 - video)

18/07/2018
Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (ngày 18/07 - video)

Thánh Đaminh Đinh Văn Đạt, tử đạo ngày 18 tháng 7 năm 1839

17/07/2018
Tôi phó dâng bà và các con cho Chúa. Chúa sẽ lo liệu cho bà và các con.

Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1855

14/07/2018
Các con cứ để Thánh Ý Chúa được thực hiện.

Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1838

14/07/2018
Quả thực tôi ốm yếu già nua, nhưng Thiên Chúa sẽ cho tôi sức mạnh để đón nhận mọi cực hình và cả cái chết vì Ngài.

Thánh Phêrô Hoàng Khanh, tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1842

11/07/2018
Bảo tôi khai xưng tôi là thầy thuốc, đến sau có ai cho lên làm đạo trưởng thì còn ai nghe nữa?

Thánh Ignacio Delgado - Y, tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1838

11/07/2018
Nếu các ngài biết đạo Chúa Giêsu, hẳn các ngài sẽ theo.