Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, tử đạo ngày 16 tháng 06 năm 1862

Ông Nguyễn Mạnh Tường chịu xử trảm ngày 16/06/1862 tại pháp trường Làng Cốc, dưới triều vua Tự Đức. Thi hài của ngài được rước về mai táng trong khuôn ...

Thánh Augustinô Phan Viết Huy, tử đạo ngày 13 tháng 06 năm 1839

13/06/2023
Cả ba người lính nhất tâm thống hối, và cả ba (ông Huy, ông Thể và ông Đạt) cùng trở lại công đường Nam Định để xin tuyên xưng đức ...

Thánh Nicôla Bùi Đức Thể, tử đạo ngày 13 tháng 06 năm 1839

13/06/2023
Nhờ bàn hỏi với cha Tuyên và cha Năng, hai người lính Bùi Đức Thể và Phan Viết Huy đã lên đường về kinh đệ đơn tái tuyên xưng đức ...

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ

11/06/2023
Tại Việt Nam, có nhiều kitô hữu đã hy sinh mạng sống làm chứng cho Tin Mừng và đức tin của Hội thánh Đức Kitô trong khoảng thời gian từ ...

Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, tử đạo ngày 07 tháng 6 năm 1862

06/06/2023
Lạy Chúa! Con hết lòng cảm tạ trước tinh yêu bao la và lòng thương xót hải hà của Chúa. Chúa là sức mạnh nâng đỡ con!

Thánh Vinhsơn Phạm Văn Dương, tử đạo ngày 06 tháng 6 năm 1862

05/06/2023
Tôi luôn tuân phục lệnh vua quan trong những điều phải lẽ, còn việc bắt tôi phải từ bỏ việc thờ phượng Thiên Chúa của tôi thì tôi không thể ...

Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, tử đạo ngày 06 tháng 6 năm 1862

05/06/2023
Xin đừng khóc nhưng hãy vui mừng, bởi tôi được dâng hiến mạng sống mình vì danh Chúa Kitô.

Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, tử đạo ngày 06 tháng 6 năm 1862

05/06/2023
Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. (1Cor ...

Thánh Đaminh Trần Văn Toại, tử đạo ngày 05 tháng 6 năm 1862

04/06/2023
Nào anh em, hãy can đảm lên! Chúng ta chịu khổ hình vì Đức Kitô, nên chúng ta đón nhận đau khổ cách nhẫn nại. Chúng ta phải bền chí ...

Thánh Luca Vũ Bá Loan, tử đạo ngày 05 tháng 6 năm 1840

04/06/2023
Phúc tử vì đạo tôi ước ao đã lâu, mà bây giờ đã gần được thì lấy làm mừng rỡ lắm.

Thánh Đaminh Nguyễn Văn Huyên, tử đạo ngày 05 tháng 6 năm 1862

04/06/2023
Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. (Mt 10,32)