Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, tử đạo ngày 31 tháng 7 năm 1859

Dầu trăng trói gông cùm tù rạc; Chén ngục hình xiềng tỏa chi nề; Miễn vui lòng cam chịu một bề; Cho trọn đạo trung thần hiếu tử.

Thánh Jose Fernandez - Hiền, tử đạo ngày 24 tháng 7 năm 1775

23/07/2018
Tôi đến đây không phải để phục vụ vua chúa trần gian này mà chỉ để rao giảng Đạo Đức Chúa Trời thôi.

Thánh José Diaz Sanjurjo - An (ngày 20/07 - video)

20/07/2018
Thánh José Diaz Sanjurjo - An (ngày 20/07 - video)

Thánh José Diaz Sanjurjo - An, tử đạo ngày 20 tháng 7 năm 1857

19/07/2018
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng (Tv 126,5).

Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (ngày 18/07 - video)

18/07/2018
Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (ngày 18/07 - video)

Thánh Đaminh Đinh Văn Đạt, tử đạo ngày 18 tháng 7 năm 1839

17/07/2018
Tôi phó dâng bà và các con cho Chúa. Chúa sẽ lo liệu cho bà và các con.

Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1855

14/07/2018
Các con cứ để Thánh Ý Chúa được thực hiện.

Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1838

14/07/2018
Quả thực tôi ốm yếu già nua, nhưng Thiên Chúa sẽ cho tôi sức mạnh để đón nhận mọi cực hình và cả cái chết vì Ngài.

Thánh Phêrô Hoàng Khanh, tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1842

11/07/2018
Bảo tôi khai xưng tôi là thầy thuốc, đến sau có ai cho lên làm đạo trưởng thì còn ai nghe nữa?

Thánh Ignacio Delgado - Y, tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1838

11/07/2018
Nếu các ngài biết đạo Chúa Giêsu, hẳn các ngài sẽ theo.

Thánh nữ Anê Lê Thị Thành (Đê), tử đạo ngày 12 tháng 7 năm 1841

10/07/2018
Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc?