Thông báo của Uỷ ban Thánh nhạc về 2 Tuyển tập Thánh ca Việt Nam đã phát hành

1. Những bài thánh ca nếu không có trong danh mục của 2 tuyển tập này mà đã được Imprimatur thì vẫn được sử dụng trong Phụng vụ; 2. Khi ...

Mấy cảm nghiệm về bình ca khi sáng tác thánh ca

23/04/2015
Trong giới hạn 60 phút của một buổi thuyết trình, tôi không có cao vọng trình bày những nét thẩm mỹ, những quy luật, những cấu trúc... của một bộ ...

Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 36

20/03/2015
Trân trọng kính mời quý Đức Cha, quý Cha, Quý Tu sĩ và nhạc sĩ đến tham dự Hội Thảo Thánh Nhạc Toàn Quốc Lần thứ 36 tại Trung Tâm ...

Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 35

04/10/2014
Trân trọng kính mời quý Đức Cha, quý Cha, Quý Tu sĩ và nhạc sĩ đến tham dự Hội Thảo Thánh Nhạc Toàn Quốc Lần thứ 35 tại Trung Tâm ...