Thánh nhạc trong Thánh lễ giới trẻ

Bài viết này xin được trình bày như một sự tổng hợp những quy tắc chuẩn mực liên quan đến Thánh lễ giới trẻ cũng như thánh nhạc cho Thánh ...

Đức Tổng Giám Mục Roche: Việc cải cách Thánh Lễ của Công Đồng Vatican II là việc ‘không thể đảo ngược được’

04/11/2021
Với thẩm quyền của Huấn quyền, chúng tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng cải cách phụng vụ là việc không thể đảo ngược được.

Ủy Ban Phụng Tự: Về cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân và Nghi Thức An Táng trong hoàn cảnh dịch bệnh

30/08/2021
Ủy Ban Phụng Tự đã nhận được những câu hỏi của một số linh mục, tu sĩ và thiện nguyện viên muốn giúp đỡ phần thiêng liêng cho các bệnh ...

Thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các Giám mục để giới thiệu Tự sắc “Traditionis Custodes”

23/07/2021
Vào ngày 16 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tự sắc “Traditionis Custodes” về việc sử dụng Phụng vụ Rôma trước cuộc Cải tổ năm ...

Các Kitô hữu tiên khởi đã bảo vệ Mình Thánh Chúa như thế nào?

20/07/2021
Các Giáo phụ đầu tiên của Giáo hội đã hướng dẫn cho các linh mục và giáo dân không được phép để, dù chỉ một mảnh vụn của Mình Thánh ...

Tông thư: “Traditionis Custodes” về việc sử dụng Phụng vụ Rôma trước cuộc Cải tổ năm 1970

19/07/2021
Tông thư ban hành dưới dạng Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Traditionis Custodes” về việc sử dụng Phụng vụ Rôma trước cuộc Cải tổ năm 1970

Cử chỉ chúc bình an trong thánh lễ bắt đầu từ một hành động tha thứ long trọng

15/07/2021
Cử chỉ chúc bình an không được tạo ra như cuộc trao đổi thông thường, nhưng là một lời cầu xin tha thứ sâu xa.

Truyền thống đi xưng tội trước Thánh lễ bắt đầu từ khi nào?

05/07/2021
Truyền thống đi xưng tội trước Thánh lễ bắt đầu vào thế kỷ thứ nhất. Sách Didache dạy rằng ai muốn rước lễ trước hết phải đi xưng tội.

Nhân đọc “Kim chỉ nam về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ: Nguyên tắc và định hướng”

30/06/2021
Lòng đạo đức bình dân chính là cách biểu lộ đức tin nhờ những yếu tố văn hóa của môi trường cụ thể, qua việc diễn tả và khơi gợi ...

Tại sao mang Khăn choàng vai khi ban phép lành Chầu Thánh Thể?

08/06/2021
Khăn này được choàng lên vai chủ sự khi ban phép lành với ý nghĩa là không phải linh mục hay phó tế ban phép lành cho dân chúng mà ...

Ủy ban Phụng tự: Thông báo về các lời khẩn cầu mới trong Kinh cầu Thánh Giuse

20/05/2021
Ủy ban Phụng tự trân trọng giới thiệu bản tiếng Việt và phổ biến Kinh cầu Thánh Giuse với phần bổ sung những lời khẩn cầu mới. Đây là bản ...