Vào mà hưởng niềm vui (28-9-2021 – Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên)

Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh ...

Đạo đức giả (23-8-2021 – Thứ Hai Tuần 21 Thường niên)

22/08/2021
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người pharisêu giả hình! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà ...

Đấng thánh của Thiên Chúa (22-8-2021 – Chúa Nhật 21 Thường Niên B)

21/08/2021
Ở lại với Giêsu khi ta nghi ngờ tình yêu quyền năng của Ngài khi dịch bệnh và sự dữ tung hoành trên thế giới; ở lại với Hội Thánh ngay khi ...

Lời ban sự sống (22-8-2021 – Chúa Nhật 21 Thường Niên B)

21/08/2021
Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho”.

Là anh em với nhau (21-8-2021 – Thứ Bảy Tuần 20 TN: Thánh Pio, Giáo hoàng)

20/08/2021
“Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo ...

Điều răn trọng nhất (20.8.2021 – Thứ Sáu Tuần 20 Thường niên)

19/08/2021
Con đã nếm thử Chúa và giờ đây con đói khát Người. Chúa đã chạm đến con, nên giờ đây con nóng lòng chạy đi tìm an bình nơi Chúa.

Tiệc cưới đã sẵn sàng (19-8-2021 – Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên)

18/08/2021
Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin ...

Vì tôi tốt bụng (18.8.2021 – Thứ Tư Tuần 20 Thường niên)

17/08/2021
Xin dạy con sự khiêm nhu để con dám buông đời con cho Chúa. Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh ...

Lạc đà qua lỗ kim (17-8-2021 – Thứ Ba Tuần 20 Thường Niên)

16/08/2021
Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?”

Tôi còn thiếu điều gì? (16-8-2021– Thứ Hai Tuần 20 Thường niên)

15/08/2021
Ðức Giêsu đáp: “Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ” và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” ...

Em thật có phúc (15-8-2021 – Chúa Nhật 20 TN Năm B: Lễ Đức Mẹ lên trời)

14/08/2021
Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được trần đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em ...