Sai thợ ra gặt lúa (18.10.2021 – Thứ Hai Tuần 29 TN - Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng)

Ước gì chúng con dám sống mầu nhiệm vượt qua đi từ cõi chết đến nguồn sống, đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở trước Đấng Tuyệt Đối và ...

Ngôn sứ và tông đồ (14.10.2021 – Thứ Năm Tuần 28 Thường niên)

13/10/2021
Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn. Amen.

Xao lãng lẽ công bình (13.10.2021 – Thứ Tư Tuần 28 Thường niên)

12/10/2021
xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con, và trong lòng từng con người bé nhỏ.

Bên ngoài, bên trong (12.10.2021 – Thứ Ba Tuần 28 Thường niên)

11/10/2021
Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành, để chúng con được lớn lên trong bình an.

Tìm kiếm dấu lạ (11.10.2021 – Thứ Hai Tuần 28 TN - Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng)

10/10/2021

Được gấp trăm (10.10.2021 – Chúa Nhật 28 Thường niên, Năm B)

09/10/2021
“Thưa Thầy tốt lành, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10,17).

Được gấp trăm (10.10.2021 – Chúa Nhật 28 Thường niên, Năm B)

09/10/2021
Theo Ðức Giêsu, ta sẽ được lại cả những điều đã mất. Cái được quan trọng nhất là được Ðức Giêsu (x. Pl 3,8).

Phúc thay lòng dạ (09.10.2021 – Thứ Bảy Tuần 27 Thường niên)

08/10/2021
Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Ngón tay Thiên Chúa (08.10.2021 – Thứ Sáu Tuần 27 Thường niên)

07/10/2021
Lạy Cha, đó là niềm tin của con. Xin Cha cho con dám sống niềm tin ấy. Amen.

Đức Chúa ở cùng Bà (07.10.2021 – Thứ Năm Tuần 27 TN - Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

06/10/2021
Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Xin dạy chúng con cầu nguyện (06.10.2021 – Thứ Tư Tuần 27 Thường niên)

05/10/2021
Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con.