Linh mục triều và dòng có gì khác?

Dù là linh mục (priest) triều hay linh mục dòng, cả hai đều là linh mục! Nghĩa là nhờ ấn tín của Bí Tích Truyền Chức Thánh, linh mục trở ...

Kinh nghiệm về Thiên Chúa hay chỉ là gặp gỡ chính mình?

01/09/2023
Chúng ta tạm dừng “Những suy nghĩ tản mạn về đời sống và tác vụ linh mục”. Vào dịp thuận tiện, chúng ta sẽ quay trở lại. Ở đây, xin ...

Chân dung Linh mục

25/08/2023
Có thể nói một trong các thành phần của Giáo hội được khen chê nhiều nhất đó là linh mục. Các tiếng khen chê ấy lại nhiều hơn khi Giáo ...

Bản Ghi Nhớ dịp thường huấn linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn năm 2023

24/08/2023
Tuần thường huấn triển khai chủ đề Canh Tân Phụng Vụ với ba khía cạnh: 1. Nền tảng của phụng vụ. 2. Cử hành Thánh lễ. 3. Tác vụ Lời ...

Hãy trân trọng bài giảng

10/08/2023
Người giảng lễ được kêu gọi, được sai đi rao giảng, mang niềm vui đến cho người nghe và cảm hóa họ ngõ hầu “nhờ tin Mừng,” mọi người “cùng ...

Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma

09/08/2023
Hôm mồng 07.08 vừa qua, phòng Báo chí Toà thánh đã cho công bố lá thư Đức Thánh cha Phanxicô, với tư cách là Giám mục giáo phận Roma, gửi ...

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong giờ Kinh Chiều với các Giám mục, Linh mục, tu sĩ, chủng sinh Bồ Đào Nha

03/08/2023
Chiều 02.08.2023, trong bài giảng trong giờ Kinh Chiều với các Giám mục, Linh mục, tu sĩ, chủng sinh và nhân viên mục vụ Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha ...

Đức Hồng Y Parolin: “Giám Mục hy sinh mạng sống vì đoàn chiên”

16/07/2023
Tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô ở Rôma, ngày 15/7/2023, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã truyền chức giám mục cho Đức cha Gian ...

Người mục tử phục vụ Dân Chúa theo tinh thần hiệp hành

14/07/2023
1/ Nền tảng của sự hiệp hành trong sứ vụ của người linh mục: Lắng nghe tiếng Chúa 2/ Ở giữa đàn chiên a. Kiến tạo sự hiệp thông cộng đoàn b. Mang ...

Monita ad missionarios và đời sống linh mục hôm nay

08/07/2023
bản văn Monita ad missionarios - Nhắn nhủ các thừa sai - thật là một bản văn hợp thời, đặc biệt với việc thường huấn linh mục, với ý nghĩa ...

Ngày thánh hóa các linh mục

13/06/2023
Để sống điều này, Đức hồng y Lazzaro chia sẻ với các linh mục: “Chúng ta phải thường xuyên tự hỏi: tôi có sống nghèo như Chúa Giêsu, không gắn ...