Ơn gọi trong Kinh Thánh

Chủ đề Chúa kêu gọi hay ơn Chúa gọi để xây dựng tương quan với Người hay để thực hiện một nhiệm vụ cho Người xuất hiện nhiều chỗ trong ...

Quán trọ trong câu chuyện Chúa Giáng Sinh

16/12/2021
Gần đây, các nhà chú giải Kinh Thánh đã cố gắng đọc lại các văn bản gốc để hiểu rõ thêm về biến cố trọng đại đó. Sau đây là ...

Tiên tri Đaniel đã tiên đoán đúng thời điểm xuất hiện ơn cứu độ như thế nào?

23/11/2021
Cuốn sách của tiên tri Đaniel kể lại những kinh nghiệm của ông khi bị lưu đày ở Babylon, và trong thời gian ở đó, ông đã nhận được các ...

“Này là Vua các người”: Bài phân tích Gioan 19,13-15

16/11/2021
Đây là bức tranh cuối cùng, đồng thời là bức tranh vĩ đại nhất diễn tả cuộc diện kiến giữa Chúa Giêsu và Philatô. Đứng về phương diện chú giải, từ ...

Bốn cô nàng độc thân (Cv 21,8-9)

26/10/2021
Chúng ta sắp tìm hiểu không phải một mà là bốn cô nàng độc thân. Họ là bốn chị em và là con của người loan báo tin mừng Philipphê. ...

Giao Ước mới - Giới luật của Thần Khí

25/10/2021
Thiên Chúa muốn mọi người biết Thiên Chúa và sống hiệp thông với Người. Đó là ý tưởng căn bản của Lịch sử ơn cứu độ được diễn tả trong Kinh ...

“Phúc Âm hóa": Những nhận xét phê bình theo quan điểm Kinh Thánh

15/10/2021
Mặc dù thuật ngữ “Phúc Âm” (tiếng Hy Lạp εὐαγγέλιον) không phải là một phát minh Ki-tô giáo, nhưng nó đã được định hình cụ thể trong Ki-tô giáo sơ ...

Bà vợ của thánh Phêrô (Mt 8,14-15 và 1 Cr 9,5)

08/10/2021
Kinh Thánh thậm chí không nói cho chúng ta biết tên bà. Chúng ta chỉ biết bà qua ông chồng và bà mẹ của bà. Hình thể, tính cách, trò ...

Nguồn gốc bản Kinh Thánh Bảy Mươi (LXX)

07/09/2021
Bản dịch Kinh Thánh sớm nhất từ tiếng Hípri sang tiếng Hy Lạp ra đời vào khoảng thế kỷ thứ III trước Công nguyên. Được gọi là bản Bảy Mươi, ...

Đừng lên mặt với các bậc tiền nhân của bạn!

04/09/2021
Khi đọc Cựu ước, đừng cho rằng nó sai lầm chỉ vì có những điểm không tương đồng với cảm thức đương đại.

Sự chết, đau khổ, sợ hãi...: Đại dịch Covid-19 dưới nhãn quan Kinh Thánh

03/09/2021
Có phải Covid-19 là một sự trừng phạt của Thiên Chúa không? Hiệu quả của việc cầu nguyện trong đại dịch ra sao? Có phải đức tin chỉ dựa vào ...