Những câu hỏi đầu tiên về Kinh Thánh: Tân Ước

Ta chỉ biết rằng Đức Giêsu hạ sinh dưới triều vua Hêrôđê Cả (Mt 2, 1-12; Lc 2, 1-20). Nhà vua qua đời năm 750 của kỷ nguyên sáng lập ...

Bữa tiệc ly của Chúa Giêsu là nguồn mạch sự sống

14/04/2022
Để chú giải bản văn (Mt 26,17–29), chắc chắn chúng ta cần đi vào truyền thống lịch sử của ngày lễ Vượt Qua, để qua chú giải về mặt văn ...

Cảm xúc và tình cảm của Chúa Giêsu: Một phân tích theo các sách Tin Mừng Nhất Lãm

12/03/2022
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cố gắng mở ra một cửa sổ về nội tâm của Chúa Giêsu như được truyền cho chúng ta trong các Tin Mừng ...

Ơn gọi trong Kinh Thánh

17/02/2022
Chủ đề Chúa kêu gọi hay ơn Chúa gọi để xây dựng tương quan với Người hay để thực hiện một nhiệm vụ cho Người xuất hiện nhiều chỗ trong ...

Người vợ đảm đang trong Cn 31,10-31

12/02/2022
Tuy cũng là một bản văn nói về phụ nữ, chân dung này có những đường nét khiến nó trở thành độc nhất vô nhị trong Cựu ước. Đây là ...

Ơn gọi cho ai? Giôna, Thiên Chúa và Ninivê

12/02/2022
Thiên Chúa quan tâm sâu sắc đến những phản đối âm thầm và kiểu bất mãn đầy kịch tính của Giôna. Chúa đã tha cho Giôna một lần và giờ ...

Thần học Truyền thông và mục vụ Thánh Kinh

22/01/2022
Trong bài tham luận này, tôi sẽ ngắn gọn đề cập đến sự phát triển của thần học truyền thông và các yếu tố căn bản của nền thần học ...

Những suy tư thần học về tiệc cưới Cana

12/01/2022
Chúa đã thực hiện phép lạ đầu tiên của Ngài, hóa nước thành rượu tại Tiệc Cưới Cana. Dưới ngòi bút của thánh sử Gioan, biến cố trọng đại này ...

Quán trọ trong câu chuyện Chúa Giáng Sinh

16/12/2021
Gần đây, các nhà chú giải Kinh Thánh đã cố gắng đọc lại các văn bản gốc để hiểu rõ thêm về biến cố trọng đại đó. Sau đây là ...

Tiên tri Đaniel đã tiên đoán đúng thời điểm xuất hiện ơn cứu độ như thế nào?

23/11/2021
Cuốn sách của tiên tri Đaniel kể lại những kinh nghiệm của ông khi bị lưu đày ở Babylon, và trong thời gian ở đó, ông đã nhận được các ...

“Này là Vua các người”: Bài phân tích Gioan 19,13-15

16/11/2021
Đây là bức tranh cuối cùng, đồng thời là bức tranh vĩ đại nhất diễn tả cuộc diện kiến giữa Chúa Giêsu và Philatô. Đứng về phương diện chú giải, từ ...