Tạm biệt Đức Giáo Hoàng Bênêđictô

Một trong những thành viên quan trọng nhất của Hội Thánh đã qua đời. Giáo hoàng Bênêđictô XVI (trước đây là Joseph Ratzinger) để lại một di sản đáng kể ...

5 vị thánh của tháng 12 - Hành trình sống đức tin, đức cậy, và đức mến

02/12/2022
Tháng 12 là tháng của Mùa Vọng và lễ Chúa Giáng Sinh, cũng có nghĩa là tháng của mong chờ, và niềm vui, khi hành trình của sự chờ đợi ...

Vị linh mục chăm sóc Mộ thánh của Chúa

29/11/2022
Vương cung thánh đường Mộ Thánh tại Giêrusalem đã được xây dựng để tôn kính ngôi mộ trống của Chúa Kitô ở đúng nơi Chúa đã từng được chôn cất. ...

Thánh Joseph Marchand - Du, tử đạo ngày 30 tháng 11 năm 1835

29/11/2022
Tôi chỉ lo giảng đạo, cầu nguyện cùng Chúa và làm lễ thôi.

Thánh Anrê Trần Văn Trông, tử đạo ngày 28 tháng 11 năm 1835

27/11/2022
Mạ đừng lo lắng, con không mắc nợ ai một điều gì cả; mạ an tâm, can đảm theo Chúa, con hứa luôn cầu nguyện cho mạ.

Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên, tử đạo ngày 26 tháng 11 năm 1839

25/11/2022
Dù sống dù chết, tôi cũng không bỏ đạo.

Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, tử đạo ngày 26 tháng 11 năm 1839

25/11/2022
Tôi chỉ lo giảng đạo, cầu nguyện cùng Chúa và làm lễ thôi.

Thánh Pierre Dumoulin Borie - Cao, tử đạo ngày 24 tháng 11 năm 1838

23/11/2022
Phần riêng tôi, quan trên muốn làm gì thì làm nhưng xin cho một mình tôi chịu là đủ rồi.

Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, tử đạo ngày 24 tháng 11 năm 1838

23/11/2022
Tôi là đạo trưởng, là chủ chăn, làm sao tôi có thể chối Chúa, làm sao tôi có thể bỏ Chúa?

Thánh Vinhsơn Nguyễn Thế Điểm, tử đạo ngày 24 tháng 11 năm 1838

23/11/2022
Xin quan thương tình, miễn chấp mà tha cho họ được về. Còn tôi, tôi xin nhận tất cả trách nhiệm.

Trung tâm dạy nghề cho phụ nữ bản địa của các Nữ tử Bác ái Vinh Sơn ở Peru

21/11/2022
Ở Peru, các Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Phaolô vừa mở một trung tâm đào tạo nghề cho phụ nữ bản địa. Qua hoạt động này, các nữ tu ...