Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô I nhắc nhở chúng ta về bản chất của Tin Mừng

Việc phong chân phước cho Đức Gioan-Phaolô I là một lời mời gọi tái khám phá sự khiêm nhường vốn cho phép các nhân đức tin, cậy và mến được ...

Diễn viên Shia LaBeouf trở lại Công giáo

30/08/2022
Tin nam diễn viên Shia LaBeouf trở lại Công giáo khi đóng vai chính trong bộ phim Cha thánh Pio, do Hollywood đưa ra đã làm cho nhiều người ngạc ...

Gặp gỡ vị thánh đã mở các trường công đầu tiên

26/08/2022
Thánh Joseph Calasanz (Giuse Calasan) xem giáo dục là chìa khóa của sự thành công và cảm thấy rằng trẻ em nghèo cũng cần phải có được cơ hội này.

Thánh Giuse Đặng Đình Viên, tử đạo ngày 21 tháng 8 năm 1838

20/08/2022
Tôi là đạo trưởng mà bước qua thập giá, thì ai theo đạo nữa!

Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, tử đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838

11/08/2022
Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt (Ga 12, ...

Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, tử đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838

11/08/2022
Ông lý Mỹ: “Ta được phúc tử vì đạo thì mẹ Mỹ có bằng lòng chăng?” Vợ: “Thầy mình có được phúc trọng ấy thì tôi bằng lòng lắm”.

Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, tử đạo ngày 12 thang 8 năm 1838

11/08/2022
Anh em nghỉ lại, tôi về quê trước, nhưng mà sau này ta sẽ lại được gặp nhau.

Thầy Franco được Đức Mẹ Lộ Đức chữa lành và ơn gọi truyền giáo trên mạng xã hội

09/08/2022
Thầy Rosemberg Augusto Franco, một chủng sinh bị bệnh nặng. Được Xức Dầu Bệnh Nhân vào ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, thầy Franco được chữa lành. Nhưng điều quan ...

Thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, tử đạo ngày 01 tháng 8 năm 1838

31/07/2022
Thập tự đối với chúng tôi là tượng trưng cho ơn cứu độ, nên không ai được chà đạp, vì đó là một trọng tội.

Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, tử đạo ngày 01 tháng 8 năm 1838

31/07/2022
Không bao giờ tôi bội phản Chúa tôi.

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, tử đạo ngày 31 tháng 7 năm 1859

30/07/2022
Con ơi, hãy tha thứ, đừng tìm báo thù kẻ tố giác cha.