Vị linh mục chăm sóc Mộ thánh của Chúa

Vương cung thánh đường Mộ Thánh tại Giêrusalem đã được xây dựng để tôn kính ngôi mộ trống của Chúa Kitô ở đúng nơi Chúa đã từng được chôn cất. ...

Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, tử đạo ngày 24 tháng 11 năm 1838

23/11/2022
Tôi là đạo trưởng, là chủ chăn, làm sao tôi có thể chối Chúa, làm sao tôi có thể bỏ Chúa?

Thánh Vinhsơn Nguyễn Thế Điểm, tử đạo ngày 24 tháng 11 năm 1838

23/11/2022
Xin quan thương tình, miễn chấp mà tha cho họ được về. Còn tôi, tôi xin nhận tất cả trách nhiệm.

Thánh Pierre Dumoulin Borie - Cao, tử đạo ngày 24 tháng 11 năm 1838

23/11/2022
Phần riêng tôi, quan trên muốn làm gì thì làm nhưng xin cho một mình tôi chịu là đủ rồi.

Trung tâm dạy nghề cho phụ nữ bản địa của các Nữ tử Bác ái Vinh Sơn ở Peru

21/11/2022
Ở Peru, các Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Phaolô vừa mở một trung tâm đào tạo nghề cho phụ nữ bản địa. Qua hoạt động này, các nữ tu ...

Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, tử đạo ngày 20 tháng 11 năm 1837

19/11/2022
Trung thần vô tư nhị tâm[1], cảm ơn lòng quan lớn, xin cứ phép mà làm.

Thánh Étienne Théodore Cuenot – Thể, tử đạo ngày 14 tháng 11 năm 1861

13/11/2022
Tôi có chết đi, người ta có thể tìm người thay thế, lâu lắm là một năm; nhưng khi một linh mục bản xứ hay một chủng sinh chết đi ...

Những con số "khủng" trong quy trình phong thánh

08/11/2022
Bộ Phong Thánh hằng năm đều xem xét hàng trăm trang tài liệu về các vị Đáng Kính, Chân Phước và Hiển Thánh tương lai của Giáo Hội Công Giáo. ...

Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, tử đạo ngày 08 tháng 11 năm 1840

07/11/2022
Thánh PHAOLÔ NGUYỄN NGÂN, Linh mục (1790 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11 “Vua cấm đạo ngặt thế này, thì giáo hữu không đến với linh mục được, mà ...

Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, tử đạo ngày 08 tháng 11 năm 1840

07/11/2022
Thánh GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGHI, Linh mục (1793 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11 “Bẩm ông lớn, chúng tôi xin ông lớn một lát gươm.”

Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, tử đạo ngày 08 tháng 11 năm 1840

07/11/2022
Thánh MARTINÔ TẠ ĐỨC THỊNH, Linh mục (1760 - 1840), NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11, "Ông có phải là đạo trưởng không ? Phải, tôi đây."