Thư gửi Anh Chị Em giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2017