Một tầm nhìn… Học viện Công giáo Việt Nam những bước hình thành và phát triển

Gọi là “Một tầm nhìn…”, bài viết ý thức rõ và nhận biết về sự hiện hữu còn rất mới mẻ của Học viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN) tính ...

Khái niệm giáo dục, huấn luyện và đồng hành

10/09/2020
Đào tạo ơn gọi linh mục và thánh hiến là một tiến trình mang tính năng động, tiệm tiến và sư phạm. Tiến trình này phải được thực hiện qua ...

Nên thánh đối với Giới trí thức và sinh viên

05/09/2020
Trong tháng Chín dương lịch, chúng ta cầu nguyện cho ơn nên thánh của giới trí thức và sinh viên. Xin cho họ nỗ lực sống đức tin trong hành ...

Nghệ thuật giúp đỡ theo Robert Carkhuff

28/08/2020
Robert Carkhuff là một học trò của Rogers, đã vượt qua vị thầy của mình nhờ sự khác biệt về tư tưởng, khi ông vừa áp dụng phương pháp của ...

Phương pháp đồng hành “trọng tâm nhân vị” theo Carl Rogers

30/07/2020
Carl Rogers phát triển lối tiếp cận tư vấn tâm lý “tập trung trên bệnh nhân hay trên nhân vị,” dựa trên một quan niệm tích cực (positive) về con ...

Cha mẹ trẻ giáo dục con cái

10/07/2020
Với các cha mẹ Công giáo, họ còn có bổn phận đào luyện con cái nên con cái Thiên Chúa và Hội Thánh. “Gia đình là nơi cha mẹ trở ...

Giáo hội và sứ vụ giáo dục

26/06/2020
Giáo Hội nghĩ gì về giáo dục và cung cấp những hướng đi nào trong giáo dục? Theo đó, bài viết sẽ trình bày 3 điểm chính: (1) Những tài ...

Từ cảm thức được yêu thương đến văn hóa lòng biết ơn

05/06/2020
Là người, ai cũng có một gia đình, một quê hương, dù là ở thôn quê, ngoại ô, hay thành thị. Là người, dù ở tôn giáo nào hay không ...

Giáo dục trực tuyến có thể làm bùng nổ sự phát triển trí tuệ

04/06/2020
Việc học sinh chủ động học tập luôn là điều mong muốn của giáo viên: muốn trang bị cho học sinh niềm khao khát thu thập kiến thức và học ...

Giáo dục nhân bản trong gia đình

02/06/2020
Giáo dục Nhân bản (bản chất của con người) là giáo dục nhằm giúp nhận biết con người thật của mình là hình ảnh của Thiên Chúa, duy nhất, độc ...

Con người: Có học - có giáo dục dưới nhãn quan Kitô giáo

27/05/2020
Nếu tri thức hay giáo dục chỉ dừng trên bình diện nhân bản - xã hội tại thế, loại đi sự sống sau khi chết thì sẽ không bao giờ ...