40 năm Familiaris Consortio

Tông huấn “Familiaris Consortio” trình bày ánh sáng và bóng tối trong gia đình ngày nay, những ảnh hưởng từ bên ngoài tác động đến gia đình, rồi trình bày ...

Khái niệm phá thai trên quan điểm y khoa và thần học luân lý Công Giáo

06/11/2021
Như đề bài đã nêu, mục đích của bài viết là làm rõ khái niệm phá thai trên phương diện y khoa và thần học luân lý Công Giáo. Từ ...

Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc: 11 – Bí quyết điều ưu tiên

16/10/2021
Mọi cuộc hôn nhân đều phải đối diện với một bước ngoặt. Sống là chọn lựa điều ưu tiên. Yêu là chọn lựa điều ưu tiên. Hôn nhân triển nở tốt ...

Gia đình và Cộng đoàn Kitô Nhỏ

08/10/2021
Bài viết này sẽ xem xét tầm quan trọng của các gia đình trong cuộc sống của các Cộng đoàn Kitô Nhỏ (CĐKN) và các CĐKN củng cố gia đình ...

Những đặc điểm của tình yêu hôn nhân bền vững

26/09/2021
Chúng ta sẽ liệt kê và phân tích một số đặc điểm cơ bản của tình yêu trong một cuộc hôn nhân được coi là bền vững và thành công. ...

Gia đình là một cộng đoàn sống và loan báo Tin Mừng

23/09/2021
Khi nói đến “cộng đoàn loan báo Tin Mừng”, người ta nghĩ ngay đến một Hội Thừa sai hay một dòng tu, hay ít ra cũng là một hội đoàn ...

Ađam và Evà có phải là cha mẹ tồi? Bài học cũ về cách làm cha mẹ hiện đại

22/09/2021
Ađam và Evà đã truyền lại một bản tính mang thương tích, nhưng đó không phải là tất cả những gì họ đã để lại. Tiềm ẩn trong các câu ...

Đời sống hôn nhân cần được chăm sóc như một khu vườn xinh đẹp

21/09/2021
Tôi cho rằng hôn nhân giống như một khu vườn xinh đẹp cần được chăm sóc. Nó cần được dưỡng nuôi không ngừng, cũng như nhổ bỏ đi điều có ...

Gia đình với sự phát triển xã hội

16/09/2021
Nếu coi xã hội là cơ thể sống thì mỗi gia đình là tế bào làm nên cơ thể xã hội. Xã hội (cơ thể) lành mạnh tạo điều kiện ...

Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc: 10 – Bí quyết chiếc giường ngủ

14/09/2021
Nếu bạn cảm thấy phiền toái khi vợ chồng ở với nhau, thì hôn nhân đã lâm vòng nguy hiểm. Gần một phần tư các cặp vợ chồng Hoa Kỳ ...

Giáo hội như là Gia đình Thiên Chúa và Giáo hội tại gia

05/09/2021
Giáo hội là Gia đình của các gia đình, thường xuyên được làm phong phú bởi đời sống của tất cả các Giáo hội tại gia. Amoris Laetitia số 87