Phỏng vấn Phó Tổng Thư ký Thánh bộ Giáo lý Đức Tin về quyết định của ĐGH trong việc hủy bỏ bí mật Tông Tòa

“Một quyết định mang tính lịch sử nhằm loại bỏ những chướng ngại và ngăn trở”, đó là điều mà Đức Tổng Giám mục Malta, Charles Scicluna, Phó Tổng Thư ...

Thư ngỏ của Uỷ ban Giáo lý Đức tin về Đại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ V

24/08/2017
Theo định kỳ 3 năm một lần, Uỷ ban Giáo lý Đức tin tổ chức Đại hội Giáo lý toàn quốc, nhằm tạo điều kiện cho các giáo phận chia sẻ ...

Ghi chú tín lý về một số vấn đề liên quan đến việc tham gia của người Công giáo vào đời sống chính trị

05/06/2017
Đón nhận ý kiến của Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân, Bộ Giáo lý Đức tin quyết định rằng việc ấn hành tài liệu Ghi chú Tín lý về ...

Thông cáo của Uỷ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời”

15/04/2015
… Về hiệu quả, các sứ điệp không mang lại bình an tâm hồn, nhưng gieo rắc sự sợ hãi hoang mang cho nhiều tín hữu. Vì thế, các tín ...

Đọc Thông điệp “Ánh sáng Đức tin” (Lumen fidei) - Chương bốn

25/07/2013
Chính vì đức tin gắn kết với tình yêu nên ánh sáng đức tin cũng soi chiếu việc xây dựng công lý và hòa bình. Thật vậy, ánh sáng đức ...

Đọc Thông điệp “Ánh sáng Đức tin” (Lumen fidei) - Chương ba

24/07/2013
Vì đức tin là nghe và thấy, nên đức tin ấy cũng được thông truyền như lời (để nghe) và ánh sáng (để thấy). Đã đón nhận Lời Thiên Chúa ...

Đọc Thông điệp “Ánh sáng Đức tin” (Lumen fidei) - Chương hai

23/07/2013
Nói đến tình yêu, cần khẳng định rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc chóng qua nhưng tình yêu gắn với chân lý. Nếu không gắn với chân lý, ...

Đọc Thông điệp “Ánh sáng Đức tin” (Lumen fidei) - Chương một

22/07/2013
Thông điệp này ghi dấu ấn của hai vị giáo hoàng, lại được công bố vào ngày kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Chọn lựa ấy ...