Sao Thiên Chúa trong Cựu ước ác thế?

Thiên Chúa trong Cựu Ước có vẻ rất ác khi ra tay trừng phạt con người. Vậy phải hiểu vấn đề này như thế nào cho đúng? Làm sao để ...

Yêu thương cho đến cùng: Thần học về bệnh suy giảm trí nhớ

08/01/2022
Thần học có thể nói gì về bệnh suy giảm trí nhớ? Ở mức độ nào đó, chứng bệnh đang tiến triển này, kèm với sự mất dần nhận thức ...

Khoa học chưa hẳn là đủ

05/01/2022
Chúng ta nên bác bỏ ý kiến cho rằng khoa học vượt trội hơn về mặt lý trí so với thần học hoặc triết học.

Tìm hiểu về hạn từ “sự phân định” của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

03/01/2022
Bài viết gợi lên một vài tầng ý nghĩa quan trọng của sự phân định: (1) Sự phân định: một viễn quan mới – viễn quan của Thiên Chúa, (2) ...

Sống cảm thức cùng Giáo hội

02/01/2022
Con nghe các cha hoặc thầy Dòng Tên hay nói: “Sống cảm thức cùng Giáo Hội.” Vậy ý nghĩa của cụm từ này là gì?

Tín điều đầu tiên về Đức Maria: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

31/12/2021
Chân lý mặc khải cơ bản và quan trọng nhất về Đức Mẹ của chúng ta, để từ đó hết thảy những vai trò và vinh dự khác của Mẹ ...

Lý do phá thai là sản phẩm của chủ nghĩa hoài nghi

17/12/2021
Chủ nghĩa hoài nghi là một cách nhìn thế giới trong mối liên hệ với tâm trí con người. Dù là một hình thái tư tưởng xa xưa nhưng chủ ...

Quan điểm của Giáo hội Công giáo về các phương pháp ngừa thai

14/12/2021
Câu hỏi: Con nghe nói Giáo Hội mình không cho phép phá thai. Còn về ngừa thai thì không biết Giáo Hội mình có cho phép không? Nếu dùng phương ...

Đương đầu với chủ nghĩa thế tục trong Mùa Vọng và Giáng sinh

01/12/2021
Lễ Giáng sinh mừng ngày ra đời của Đức Giêsu, Đấng Cứu thế từ Thiên Chúa và là một con người khiêm hạ xuất thân từ Nadarét. Ngài đã dạy ...

Có Thiên Chúa thật không?

29/11/2021
Nơi môi trường đại học, nhiều lần con nghe giảng viên nói tôn giáo chỉ là trò bịa đặt. Thiên Chúa cũng chỉ là sản phẩm phóng chiếu của con ...

Chết trong an bình?

15/11/2021
Tại sao không đồng ý cho những người bị bệnh rất nặng, được tiêm thuốc để chết nhẹ nhàng hơn?