Cánh chung luận trải qua lịch sử Hội thánh

Chúng ta sẽ tìm hiểu những khuynh hướng diễn tả các thực tại cánh chung, trải qua bốn giai đoạn chính của lịch sử Hội thánh: 1/ Thời các giáo ...

Sự cám dỗ: Những cách thức tấn công thường dùng của ma quỷ đối với chúng ta

16/11/2020
Cám dỗ là phương thức hoạt động thường dùng của ma quỷ (x. 1Ga 3,8-10). Satan là tên cám dỗ (1Tx 3,5), và như cách nó đã gây ra Sự ...

Fides, Ratio, Scientia: Cuộc tranh luận về tiến hóa

11/11/2020
Đức hồng y Christoph Schönborn đã thuyết trình về chủ đề “Fides, Ratio, Scientia: Cuộc tranh luận về tiến hóa”. Tác giả đã không chỉ nói đến Fides và Scientia, ...

Phát triển hay băng hoại?

29/09/2020
Có thể có những thay đổi tận gốc (paradigm shift) trong việc giải thích kho tàng đức tin không?

Biện phân đức tin trong một nền văn hóa hậu Kitô giáo

30/08/2020
Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở rằng đối thoại trên bình diện toàn cầu có thể xảy ra nếu tuân thủ ba nhiệm vụ cơ bản: tôn trọng bản sắc ...

Làm chứng gian: Vạch trần lịch sử chống Công giáo trong nhiều thế kỷ

20/08/2020
Giáo Hội không phải là kẻ thù của khoa học, trái lại chính đức tin Kitô giáo đã là bệ phóng cho sự phát triển khoa học, nhờ đó người ...

Thiên Chúa trong thời đại vô thần

03/08/2020
Thế giới mà chúng ta đang sống không phải là một thế giới gồm những người hài lòng và mãn nguyện bám chặt vào đời sống tin hay không tin. ...

Tôn giáo và Đức tin

12/07/2020
đức tin là mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa, là kinh nghiệm về Thiên Chúa một cách riêng tư của người tin. Đức tin ấy được mặc khải ...

Bộ Giáo lý đức tin: Một vài suy xét liên hệ đến những người đồng tính

30/06/2020
Những quan sát sau đây sẽ cố gắng xác định một vài nguyên tắc và sự phân biệt có tính chất tổng quát mà các nhà lập pháp thiện chí, ...

Lòng thương xót của Thiên Chúa được cử hành, tôn thờ và cảm mến trong Thánh Thể

14/06/2020
Thánh Thể là Hy Lễ Tạ Ơn của “Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1,14), đã trở thành hình hài, căn nguyên, mẫu mực của Lòng ...

Đức Maria – Mẹ Giáo hội

31/05/2020
Người ta có thể tự hỏi danh hiệu mới này của Đức Maria có nghĩa gì? Và tại sao chúng ta mừng lễ này? Như câu thành ngữ cổ: “de ...