Thư mục vụ Mùa Chay 2013 của Đức giám mục giáo phận Phát Diệm

16/02/2013

Thư mục vụ Mùa Chay 2013 của Đức giám mục giáo phận Phát Diệm

TOÀ GIÁM MỤC PHÁT DIỆM
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
Tel: (84) 30.3862058 ; Fax: (84) 30.3862724
Email: tgmpdiem@gmail.com

THƯ MỤC VMÙA CHAY 2013
Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và anh chem tín hữu giáo phận Phát Dim
1. Anh chị em thân mến,
Chúng ta đã bưc sang năm mi Quý T. Tôi xin kính chúc anh ch em năm mi bình an, đy tràn ân sng và tình yêu ca Thiên Chúa. Sau những ngày mng xuân, chúng ta tr li vi công vic thưng ngày, cùng vi nhng khó khăn v kinh tế, nhng bn tâm v gia đình, nhng gánh nặng ca bn phận, nhng kh đau tinh thn cũng như th xác, và những ưu tư v các giá tr đo đc đang có nguy cơ xung cp trên nhiu nh diện. Tôi luôn đng nh vi anh ch em bng li cu nguyn và thánh lmi ngày, đ nài xin Chúa tuôn đ muôn phúc lành và ban cho anh ch em đưc sng bình an hạnh phúc trong ánh sáng và nh yêu ca Chúa.
Chúng ta cũng đã bưc o Mùa Chay. Trong S đip Mùa Chay 2013, Đc Thánh Cha Bênêđictô XVI mi gi chúng ta, qua nhng thc hành trong đi sng Kitô hu theo truyn thng lâu đi, hãy nuôi dưỡng đc tin ca chúng ta bng vic chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa, lãnh nhn các bí ch, tăng trưởng đc ái và ng mến Ca yêu người qua nhng vic làm c th là ăn chay, thống hối và giúp đ người nghèo (s 3). Da vào S đip ca Đc Thánh Cha, tôi xin nhn mạnh vi anh ch em ít đim sau đây.
2. Trưc hết, trong Năm Đc Tin, chúng ta cn nhn thc đúng v đc tin Kitô giáo:Tin là đáp li tình Chúa yêu thương. Ti sao chúng ta tin Chúa Giêsu? Chúng ta theo Ca kng phi ch vì mun ăn ngay lành đ đưc lên thiên đàng, nhưng trưc hết vì chúng ta đã biết và đã tin vào tình Thiên Ca yêu thương chúng ta. Thiên Ca đã yêu chúng ta trưc (1 Ga 4, 10.16). Chúa yêu thương, phục vụ, tha th và hiến mình cho chúng ta trên thánh giá. Chúng ta đã gp g Ca và cảm nhn mình đưc Chúa u thương, nên chúng ta đáp li bng s ưng thun ca đc tin (x. S đip, s 1).
Vì thế, Kitô hu kng phải ch là ngưi làm mt điu gì tt cho Chúa và cho tha nhân, nhưng trưc hết là ngưi hết lòng u mến và gn bó vi Chúa, phó mình cho Ni đ Ngài kéo cng ta đến vi Ni, biến đi chúng ta một cách sâu xa đến ni chúng ta có th i như thánh Phaolô: Không còn là tôi sng, nhưng là Đc Kitô sng trong tôi (Gl 2, 20) (S đip, s 2).
Vic tun xưng đc tin và làm các vic đo đc s tr thành máy móc vô hồn nếu chúng ta không đặt o đó tt c tm lòng cng ta dành cho Chúa; ng vy, vic thc hành đc tin và tuân gi gii răn s rt khó khăn nng n nếu kng đưc thúc đy bi lòng mến Chúa. Anh ch em hãy nài xin Ca Tnh Thn đt lên ngn la yêu mến trong lòng chúng ta.
3. Kế đến, mt khi đã đưc nh yêu Ca Kitô chinh phục”, các Kitô hu được tình yêu y thúc đẩy, h m rộng cõi lòng đ yêu thương nhng người lân cn cách c th (S đip, s 1). Khi chúng tau mến Chúa và đ cho Chúa sng trong cng ta, Chúa s dn chúng ta đến ch yêu thương vi Ni, trong Ngài và như Ngài (S đip, s 2).
Đc tin và lòng mến Chúa cn đưc biu l qua vic thc thi bác ái đi vi tha nhân, nht là nhng ngưi nghèo kh bé mn. Đu tư xây dng nhà th hoc tượng đài là mt điu tt, nhưng quan tâm qung đi giúp đ ngưi nghèo thì cn n và đúng ý Chúa hơn. Thánh Grêriô giám mc Naziens u gi: Chúng ta hãy tm viếng Đc Kitô, hãy săn sóc Đc Kitô, hãy cho Đc Kitô ăn, hãy cho Đc Kitô mc, hãy đón tiếp Đc Kitô, hãy tôn kính Đc Kitô Chúa muốn lòng thương xót ch không mun hy l, và vì lòng thương cm có giá tr “hơn c muôn ngàn cu non béo tt, nên cng ta hãy ng cho Chúa ca l y qua tay nhng người ngo kh, nhng người hôm nay hin đang nm đất, đkhi cng ta ra khi đi y, h s đón nhn chúng ta vào nơi an ngh đi đi.
Mt cách c th, trong năm nay, tôi đã xin các cha và các ban chp hành huy đng giáo dân đ mi giáo x y dng mt n nhà tình nghĩa cho ngưi nghèo. Ngoài vic xây nhà tình nghĩa, toàn thgiáo x hãy hợp lc đ giúp cho ngưi nghèo có ca ăn hoc có tin mua thuc cha bnh. Anh ch em hãy qung đi vi ngưi nghèo, bt k là lương hay giáo, đơn gin ch vì h là ngưi nghèo, h là hin thân ca Chúa Giêsu. Tt c nhng vic bác ái này chng t anh ch em đích thc là môn đ ca Chúa.
4. Mùa Chay cũng là mùa thng hi và đn ti, tc hết cho mình, và do đc bác ái thúc đy, chúng ta n thng hi đn ti cho ngưi khác na. Do s liên đi ca con ngưi trong xã hi, và nhất là do s hip thông ca Nhim Th Chúa Kitô, s thánh thin ca ngưi này nh hưng tích cực trên ngưi khác; và ti li ca mt ngưi cũng gây hu qu xấu nơi tha nhân.
Trong lòng Hội Thánh cũng như trong xã hội, trên thế gii ng như ti Vit Nam, biết bao li lm và ti ác đang tng ngày gây ra nhng tác hại ln lao và sâu xa cho con ngưi, trên bình din cá nhân ng như tp th. Nhng t nn và ti ác như gian dối, bt công, tham nhũng, cưp ca, giết ngưi, ngày càng lan tràn và trm trng đến đ có nguy cơ hủy hoại nhiu ngưi qua nhiu thế h.
Là môn đ ca Chúa, mi Kitô hu hãy n lc nên thánh đ làm cho Hội Tnh ngày càng tr nên Hin Thê tinh tuyền ca Đc Kitô. Thiên Chúa i vi Dân riêng đã đưc Ngài tuyển chn: Anh em phi kh tr s gian ác không cho tn ti giữa anh emvì anh em là mt n thánh hiến cho Ðc Ca(Đnl 13, 21; 14, 21).
Cuc sng thánh thin ca các Kitô hu s p phn thánh hóa môi trưng xã hi. Chúa nói: Chính anh em là mui cho đi. Nhưng mui mà nhạt đi, thì ly gì mui nó cho mặn li? (Mt 5, 13). Đồng thời, bng li nói, chúng ta hãy rao ging chân lý Phúc Âm cho mi ngưi: Không hoạt đng nào sinh ơn ích hơn do đó bác ái hơn– đi vi tha nhân bằng vic b tm nh Li Chúa, chia s cho h Lời Pc Âm, đưa h đi vào mối tương quan vi Thiên Ca. Phúc Âm hóa là vic tng tiến nhân v cao nht và toàn din nhất (S đip, s 3).
Ngày 01 tháng 3 là ngày thng hi cộng đng đưc c hành ti nhà th Ninh Bình. Xin tt c anh chem trong giáo phn, dù kng th đến tham d, cũng hip thông trong tâm tình thống hi và đn ti. Cth, chúng ta s ng nhau ăn chay trong ny này đ đn ti và cu nguyện cho mình và cho tha nhân đưc sng công chính thánh thin theo s tht ca Phúc Âm.
Anh ch em thân mến,
Đc Thánh Cha Bênêđictô XVI kết thúc S đip Mùa Chay như sau: Đc tin gieo vào cõi lòng và tinh thn nim tin tưởng vng vàng ch có Tình yêu (ca Đc Kitô) mi có th khut phc được s dvà s chết. Đc tin mi gọi cng ta hãy biết nh đc cậy mà hưng đến tương lai, tin tưởng ch đi nh yêu ca Chúa Kitô s tn thắng. Đó cũng phải là nim tin và hy vng ca chúng ta.
Tn mến chào anh ch em.
Pt Dim ngày Th Tư l Tro 2013
+ Giuse Nguyễn Năng
Giám mục giáo phận Phát Dim
LỊCH PHỤNG VỤ