Thư Mục vụ đầu tiên của giáo hạt tòng nhân Ngai tòa thánh Phêrô

04/02/2012

Thư Mục vụ đầu tiên của giáo hạt tòng nhân Ngai tòa thánh Phêrô

WHĐ (04.02.2012) / Osservatore Romano – Thư mục vụ đầu tiên của giáo hạt tòng nhân Ngai tòa thánh Phêrô trong lãnh thổ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã được vị Bản quyền, cha Jeffrey Steenson, gửi cho các giáo sĩ và tín hữu Anh giáo đã quyết định tham gia trọn vẹn và hiệp thông hữu hình với Giáo Hội Công giáo. Tmục vụ nhằm thông tin và đồng hành với các tín hữu trên hành trình quan trọng này.

Thư mục vụ viết: “Sau nhiều dự đoán, làm việc và cầu nguyện, cuối cùng, giáo hạt tòng nhân đã được thành lập hoạt động. Chúng tôi vừa hoàn tất rất tốt đẹp khóa Đào tạo vào những ngày cuối tuần tại Houston dành cho các ứng viên linh mục và người bạn đời của họ để phục vụ giáo hạt tòng nhân Ngai tòa thánh Phêrô. Chương trình này có sự đóng góp rất cảm động của Đức hồng y Daniel DiNardo. Chúng tôi đã bắt đầu những bước đầu tiên trong việc chuẩn bị để phong chức linh mục cho một nhóm ứng viên rất nhiệt thành.

Vì giáo hạt tòng nhân mới được thành lập trong tháng này, đây là cơ hội đầu tiên để chúng ta cùng nhận định và khuyến khích nhau. Có nhiều câu hỏi được đưa ra, và chắc chắn chúng tôi không thể trả lời hết, nhưng chúng tôi biết phải tìm câu trả lời ở đâu. Mục tiêu hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo sẽ giúp chúng ta đi đúng hướng, và chúng ta vui mừng tin tưởng vào tương lai của mình. Tôi vô cùng xúc động sự can đảm và đức tin của những người này cùng với người bạn đời của họ, những người sẽ được Thiên Chúa dùng để góp phần xây dựng Thân Thể Chúa Kitô.

Ngày 12 tháng Hai, Đức hồng y Donald William Wuerl, Tổng Giám mục Washington, và Đức hồng y DiNardo sẽ tham dự lễ thành lập Giáo hạt tòng nhân Ngai tòa thánh Phêrô tại Đồng Nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở Houston. Vị bản quyền giáo hạt tòng nhân này viết: “Trong nghi lễ phụng vụ, tôi sẽ được giao trách nhiệm lãnh đạo giáo hạt tòng nhân”. Cha Steenson nói rằng ngài đã choáng ngợp với những lời cầu nguyện và lời chúc tốt đẹp của nhiều người Công giáo. Họ đã mở rộng vòng tay và con tim đón nhận chúng ta”. Ngài cũng cám ơn các Kitô hữu đã “vui mừng khi thấy dân Chúa lắng nghe và làm theo lương tâm mình”. Cha nói tiếp: “Chúng tôi đang cần mẫn làm việc để đặt cơ sở thích hợp cho giáo hạt tòng nhân, về mặt giáo luật cũng như dân sự, và khi hoàn tất, chúng tôi mong có thể đón nhận các nhóm và cộng đoàn trong tương lai gần.

Cho đến nay, có rất nhiều câu hỏi của các tín hữu muốn gia nhập giáo hạt tòng nhân. Trên trang web www.usordinariate.org có các thông tin cho những người muốn tìm hiểu kỹ lưỡng hơn vấn đề này.

Chúng tôi hy vọng rằng giáo hạt tòng nhân sẽ bao gồm ba loại thành viên: các giáo xứ, các chuẩn giáo xứ thường được biết đến như các giáo điểm, và các nhóm nhỏ hơn bao gồm các hiệp hội chung của các tín hữu. Tất cả các cựu tín hữu Anh giáo đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo hay những người đang chuẩn bị để được tiếp nhận đều đủ điều kiện gia nhập giáo hạt tòng nhân. Chúng tôi sẽ làm việc cẩn thận với Đức giám mục Công giáo địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình cứu xét những cộng đoàn đến với chúng tôi”.

(Osservatore Romano, 03-02-2012)

LỊCH PHỤNG VỤ